Etter krigen offisielt brøt ut i Ukraina har det kommet frem mange såkalte eksperter om Ukraina og Russland relasjoner hvor det kommer mange merkelige påstander om grunnen for at Russland invaderte Ukraina.

Noen av disse såkalte grunnene er ukrainske neo-nazister, NATO ekspansjon, beskytte sivile russere i Ukraina fra et angivelig folkemord av den ukrainske staten, etc. Problemet med dette er at disse påstandene er en del av det russiske desinformasjons propaganda apparatet for å skape tvil blant støttespillerne til Ukraina. På grunn av denne russiske desinformasjon, så finnes det enkelte mennesker som faller for dette, og en av dem er Gunnar Nerdrum.

I kronikken hans, "Hvem skal gå stillere i dørene?", påstår han først at krigen i Ukraina er en strid mellom USA og Russland, hvor USA bare ofrer ukrainere fordi de bare har lyst. Han gir ikke noen argumenter for dette, og ignorerer hele aspektet med at det var Russland og Russland alene som var den angripende parten og er den eneste parten som kan stoppe dette.

Les også

Hvem skal gå stillere i dørene?

Hvis Russland går ut av Ukraina så vil det ikke være flere ukrainere eller russere som dør. Han ignorere også den ukrainske viljen til å kjempe for hjemlandet sitt fra et imperialistisk fascistisk land som undertrykker og slakter befolkningen som bor der. Han ignorerer hele det aspektet med at ukrainere ikke vil være undertrykt av Russland og derfor vil de selv kjempe.

Det er viktig å bemerke at de landene som støtter mest opp under våpenleveranse til Ukraina er ukrainere selv og de andre øst-europeiske landene, og det med gode grunner fordi at disse landene ser Russland for hva det faktisk er. Hadde det ikke vært for Polens vedvarende trykk på de vestlige landene inkludert USA, hadde ikke ukrainere fått like mye hjelp, så dette er mer en kamp mellom Øst-Europa med Ukraina mot Russland hvor vesten sluntrer på bak hælene for å hjelpe deres kamp mot den eksistensielle tilværelsen.

For å dra paralleller, så var Norge også under en fascistisk okkupasjon for noen titalls år siden, og hadde jeg levd på den tiden, så ville jeg også ha takket for all hjelp vi kunne fått for å få fascistene ut av landet.

Videre nevner han at amerikanske raketter vil true sentrale deler av Russland. Da spørs jeg, hvordan vil det true Russland? Finnes det noe bevis i det hele tatt at USA hadde intensjoner om å skyte raketter mot Russland som viser noe form for høy konfidens? Svaret er at det finnes ikke noe bevis for det, så det er hva man kalle enn «nothingburger», noe som beskriver en sitasjon som får mye oppmerksomhet, men når man ser nærmere på det så har det ikke noe signifikans.

Les også

Kanskje Gunnar Nerdrum burde gå stillere i dørene?

Når Sondre Torp svarer Nerdrum med «bakgård»-kommentaren som handlet om det hadde vært akseptabelt å invadere de andre øst-europeiske landene, så kan ikke Nerdrum svare noe annet enn at vel Russland de trakk seg ut av Norge. Men han ignorerer at Russland overkjørte alle de andre øst-europeiske landene og hadde et brutalt regime i disse landene. Men han tror at Russland ikke invaderte fordi at de hadde et godt hjerte virker det som, men det kommer rett og slett fra at det var en logisk utfordring og ikke fordi at de brydde seg.

Nerdrum snakker om sin beherskelse av russisk. Han har hørt andre snakke russisk, og derfor tror han at alle ønsket å snakke russisk fra de var født. Det Nerdrum ignorerer her er at Russlands imperialisme hadde en russifisering fra tiden det eksisterte tsarer og opp gjennom sovjeternes historie. En prosess som kan lett klassifiseres som et folkemord da det var et forsøk på å fjerne en sentral kulturell del av det ukrainske folket, deres språk. Derfor snakker mange ukrainere russisk. Ikke fordi de vil, men fordi de ble tvunget.

Russisktalende ukrainere har lyst til å lære seg ukrainsk og få tilbake røttene sine som ble stjålet av det landet som invaderer dem igjen. Hvis man ser på videoer av de som kommer fra fronten og kjemper i fronten mot Russland, så snakker de fleste russisk, men i hjertet er de ukrainsk. Så selv om noen snakker russisk, betyr det ikke at de støtter Russland. Mange har et hat for Russland fordi de har tatt vekk en sentral identitet av dem – deres språk.

Når Nerdrum snakker om de såkalte republikkene, så kommer han med typisk russisk desinformasjon. At de snakker russisk betyr ikke at de er russere, det er ukrainere som har blitt tvunget til å snakke et annet språk en moderspråket deres. Vi ser også Nerdrum sin pro-russiske stilling når han snakker om Ukraina og bruker ordet Kiev som er det russiske istedenfor Kyiv som er det ukrainske ordet.

Det finnes kritikk mot språklovene i Ukraina som ble gjennomført, men det var aldri snakk om at russisk språk skulle «ut». Det var snakk om at det ukrainske språket skulle bli det offisielle språket, akkurat som at stort sett de fleste land har et offisielt språk. Det handlet om at folk som jobbet i offentlige etater måtte kunne ukrainsk, fordi at hvis en som snakket ukrainsk skulle kommunisere med denne personen så må de snakke på et språk der de forstår hverandre. Og en russisktalende person kunne spørre om de kunne ta det på russisk, og personen kunne russisk, så kunne de prate russisk. Det var aldri noe i loven som forbydde å snakke russisk som veldige mange Kreml propagandister har antydet.

For å sette det i perspektiv: hvis man skulle hatt folk i offentlige etater oppe ved Sør-Varanger som snakket russisk og ikke norsk, så ville det skapt problemer, hvis deres oppgave var å kommunisere med norsktalende mennesker. Løsrivelsen fant sted fordi at Kreml bestemte seg for at det skulle finne sted. Det var aldri noen organisk løsrivelse, men kontrollert av Kreml selv som hadde imperialistiske ambisjoner. Det var aldri noen frigjørelse, fordi det var et fåtall av terrorister som var både fra Russland og Ukraina som gikk mot viljen av folket der og bare tok over. Journalister og folk som var uenig politisk med dem ble torturert og drept.

Og Nerdrum ignorerer hele aspektet med at disse såkalte «frigjørerne» skøyt med artilleri også (og du kan spørre deg selv hvor dette artilleriet kom fra). Nerdrum ignorere også det aspektet at det var i underkant av 30 mennesker som døde i året før stor-krigen startet, og det meste var av miner utplassert av disse terroristene.

Nerdrum bruker en form for logisk motsetning her der han påpeker at «vi» har hele tiden fått meldinger fra Ukraina gjennom amerikanske medier. Jeg er ikke en del av «vi» og mange andre er ikke en del av «vi» og han impliserer at man har fått et vrangforestilt bilde av Russland gjennom amerikanske medier, men han argumenterer ikke noe for hva dette bildet er.

Jeg får mye av min informasjon fra folk som er fra Ukraina, Polen, Norge, etc. og veldig lite fra USA utenom noen få uavhengige journalister som har dratt inn i Ukraina selv. Og det er nok veldig mange andre som har hentet informasjon fra like kilder som meg. Men Nerdrum har helt klart og tydelig drukket veldig mye av den russiske desinformasjon vodkaen, fordi han snakker Kremls snakke punkter etter punkt og prikke uten noen kritisk refleksjon. At Kina ikke vil anklage Russland er ikke akkurat noe å skryte av da Kina er et autoritært land som holder på med sin egen kulturelle klensning.