Ap vil ha en rusreform som kombinerer hjelp til rusavhengige med arbeid for å hindre økt bruk av narkotika i samfunnet. Det er krevende, men mulig dersom ressursene til kommunene og behandling styrkes.

Også Ap er opptatt av at de som sliter med rusproblemer ikke skal straffes, men få god hjelp. Derfor vil vi ha et mye bedre behandlingstilbud og oppfølging, og sørge for at kommunene settes bedre i stand til å hjelpe.

Dessverre handler forslaget fra regjeringa ikke om behandling. Høyre foreslår ingen styrking av behandlingstilbudet for rusavhengige, ingen opprustning av hjelpeapparatet for ungdom på vei inn i rus, ingen løfter om mer penger til kommunene som skal ha hovedansvaret for å levere disse tilbudene. Dette er en klar svakhet, og gir ingen trygghet for at oppfølgingen av de som sliter med rus vil bli bedre.

Debatten i media har heller ikke handlet om behandling og oppfølging, men om avkriminalisering. Det er ikke rart, siden det er avkriminalisering regjeringas forslag handler om. Kort sagt er det klare flertallet i Ap ikke overbevist om at regjeringas forslag var riktig å følge. Det Høyre, Venstre og KrF foreslår er ikke en avkriminalisering for tunge brukere, men for alle.

Det er mange foreldre, i hjelpeapparatet, i skolen og Politiet som er bekymret for at det ruspresset mange unge opplever vil øke hvis man avkriminaliserer narkotika. Forslaget om generell avkriminalisering betyr for eksempel at en ungdom kan oppbevare opptil 2 gram heroin, 2 gram kokain og 10 gram cannabis, uten noen annen reaksjon enn en samtale hos kommunen.

Kort sagt er Ap ikke overbevist om at denne avkriminaliseringen for alle er riktig vei å gå.

Det bør være vanskeligere å begynne med rus, og letter å få hjel til å komme ut. Vi har derfor vedtatt at en rusreform må være bredere enn det Høyreregjeringen har lagt frem.

Hovedtrekkene i Arbeiderpartiets vedtak på rusreformen er:

• At narkotika ikke avkriminaliseres for alle, men med et unntak som sørger for en begrenset avkriminalisering for tunge rusavhengige.

• Vi vil ha sterkere satsning på forebygging blant barn og unge, der reaksjonen i utgangspunktet bør være påtaleunnlatelse og god tverrfaglig oppfølging av helsetjenestene.

• Bidra til at feilsteg i ungdommen ikke skal følge deg hele livet, og derfor ha en begrensning på hvor lenge slike overtredelser står på rullebladet.

• En skikkelig behandlingsreform, med vekt på blant annet ettervern, ressurser til kommunene, botilbud med avstand til rusmiljø, rusmestringsenheter i alle landets fengsler og faglig oppfølging av pårørende.

• Og så skal det være trygt å be om hjelp. De som søker helsehjelp eller hjelp ved ulykker skal ikke straffes for oppbevaring av brukerdoser.

Jeg kan forstå at Høyre er skuffet over at deres forslag til rusreform ikke får flertall i Stortinget, men Ap ønsker en reform som er bedre på behandling, oppfølging og som ikke fører til en generell avkriminalisering for alle. Vi mener det er mulig å kombinere solidaritet med de som sliter med rus, og samtidig jobbe for å holde narkotikabruken i samfunnet lav.