Regjeringen har kommet med forslag til Stortinget som bekymrer tusenvis av foreldre, besteforeldre og store deler av befolkningen og forhåpentligvis noen stortingspolitikere. Og med god grunn. Gjennom reformen som fremmes foreslår regjeringen at besittelse og bruk av farlige narkotiske stoffer innen en viss mengde skal avkriminaliseres.

Narko til hele gjengen

Konsekvensene dersom forslaget blir vedtatt, slik det nå foreligger er at en person kan være innenfor de grenseverdiene som er oppgitt. Eksempel på verdiene er lovlig er 10 gram Cannabis, 2 gram kokain og 2 gram heroin. Der er først når dette oversettes i brukerdoser at realitetene treffer hardt. De aller fleste er ikke tilvendte brukere, og da tilsvarer dette ca 40 doser cannabis, 8 doser kokain og 10 doser heroin! Mer enn nok til at det fort kan bli lett å dele litt av det på festen, eller i skolegården for den saks skyld.

Narkotikapolitiet sier nei

Få kan vise til mer relevant erfaring enn Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). I likhet med IOGT støtter de ikke en generell avkriminalisering, slik det er foreslått i regjerings forslag. NNPF har erfart at reell oppdagelsesrisiko og tilpassede reaksjoner er tilstrekkelig til å forhindre de fleste ungdommer i å begynne med narkotika. Videre må samfunnets reaksjon på rusbruk være tilpasset hver enkelt gruppe. Tungt rusavhengige kan ikke møtes med tiltak som en som bruker kokain på en fest eller ungdom som prøver cannabis for første gang.

Ungdom tror at det er lov

Riktig nok står det i forslaget at bruk av narkotika fortsatt skal være ulovlig, men ikke straffbart. Det er først og fremst forvirrende. I debatten om rusreformen ser vi at flere voksne ikke forstår forskjellen på å avkriminalisering og legalisering, og så klart er det ikke enklere for de yngre. Tilbakemeldingene fra hele landet går på at mange unge røyker cannabis feilaktig og tror at det skal bli lovlig og dette blir fort holdninger som får feste seg.

Det vil ikke akkurat hjelpe når de får med seg at politiet ikke lenger vil kunne benytte etterforskningsverktøy som ransaking eller urinprøve. Forslaget om kun en overfladisk visitasjon erstatter på ingen måte noen av disse verktøyene.

Vis at du bryr deg

Med de konsekvensene dette forslaget til rusreform vil medføre, er dette et sjansespill med ungdom vi ikke kan la skje.

Protesttoget mot forslaget til rusreform foregår digitalt. Søk etter foreldreoppropet mot narkotika enten på nett eller Facebook, og signer i dag. Sammen stiller vi sterke. Vi har verken tid, og aller viktigst, narkotikaen har tatt nok ungdommer. Vi må stå sammen for ikke å miste flere.