En forlenget rullebane på Tromsø lufthavn skal fremme turismen i hele Nord-Norge ved å få flyforbindelse til Island og derfra til Nord-Amerika. Dette skal visstnok være Nord-Norges viktigste krav til Nasjonal Transportplan i følge Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen, NHO Reiseliv og lederskribenten i Nordlys 25. mai.

Les også

Et samlet krav fra nord

Så hvor ble det av kravet om Nord-Norgebanen?

I øyeblikket ferdigstilles en såkalt konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen, og denne kommer til politisk behandling i Stortinget kommende år. Riktignok er begrunnelsen for Nord-Norgebanen først og fremst behovet for rask og miljøvennlig godstransport og innenlandsk persontrafikk. Men også turismen er viktig.

Flere og flere turister ønsker å reise miljøvennlig. Og reiseopplevelsen er en helt annen sett fra et togvindu enn fra et flyvindu. Det siste året har jeg to ganger reist med Ofotbanen fra Narvik til Riksgrensen, og naturopplevelsen er like fantastisk hver gang og kan varmt anbefales.

Nå er det fortsatt noen som ikke tror Nord-Norgebanen kommer noen gang, men også vi som tror den kommer innser at det uansett vil ta noen år.

Men når det gjelder turismen er det mye som kan gjøres allerede ved å bygge på dagens jernbanenett. Det går fint an å ta buss fra Tromsø til Fauske og så tog derfra til Oslo. Men tilbudet er dårligere enn det burde være. Det er bussbytte og ventetid i Narvik, og det er togbytte og ventetid i Trondheim. Det kan være avskrekkende for de som er dårlig til beins eller har mye bagasje eller begge deler.

Det burde være en politisk oppgave å arbeide for at samme buss kan gå fra Tromsø og helt til Fauske, og at samme togvogner kan gå fra Fauske og helt til Oslo. Sjåfør, lokomotivfører og lokomotiv kan byttes, men hvorfor må passasjerene bytte? Det er også fullt mulig å ta buss bare til Narvik og så tog til Stockholm. Fra Stockholm kan man så ta tog til Oslo, København og videre til resten av Europa. Jeg tok selv tog i fjor fra Narvik til København via Stockholm.

Men mange her nord har et ærend i hovedstaden Oslo. Det burde ikke være umulig å få til et tog fra Narvik til Oslo uten togbytte i Stockholm. Allerede i dag går det tre lange godstog hver dag begge veier på denne strekningen. Det tar 26 timer og med skikkelige natt-tog kunne det være attraktivt for både nordlendinger og turister.

Tilbudet til turister som ankommer Narvik med tog kunne også forbedres. Bussen burde kunne gå helt ned til jernbanestasjonen. Selv om det ikke er langt til nærmeste buss-stopp, kan det være et hinder for noen. Og på jernbanestasjonen i Narvik kunne det være et tilbud om å leie elektrisk bil for turister som ønsker å være miljøvennlige hele veien. Kanskje kunne slike biler leveres tilbake ikke bare i Narvik men alternativt i på jernbanestasjonene i Fauske, Kiruna eller Rovaniemi for de som ønsker en opplevelsestur i store områder.

Det er mest framtidsrettet å satse på miljøvennlig turisme, og mye kan gjøres politisk for å få tilbudet bedre bare med det transportsystemet vi har i dag. Men på sikt må vi ha Nord-Norgebanen, en stambane på langs av landsdelen for å samle Norge.