Gå til sidens hovedinnhold

Romteknologi i vinden

Solbergregjeringen takker for seg med et godt forslag i siste innspurt – de vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner for å etablere Andøya Space Port.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Hele næringskomiteen på Stortinget er faktisk enig om at oppskytningsbasen for små satellitter i Oksebåsen bør bygges så raskt som mulig.

Det vil medføre 80 sårt tiltrengte arbeidsplasser i kommunen.

Forutsetninga for finansieringa er at selskapet legger frem en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte.

Men hvis finansieringa går gjennom kan det medføre store ringvirkninger for Nord-Norge som helhet.

For her er det geografiske forutsetninger, kunnskapsmiljøer og ambisjoner som kan virkelig løfte et norsk romeventyr.

Ved UiT Norges arktiske universitet gjøres det forskning på satellitter, sensorer og jordobservasjon i internasjonal toppklasse. I tillegg kan universitetet by på Norges eneste utdanning i satellitteknologi i Narvik.

Forbindelsen mellom miljøene på Andøya, Tromsø, Narvik og infrastrukturen på Svalbard er også interessant. Svalbard Satellite Station (SvalSat) er i dag verdens største polare satellittstasjon. I Tromsø bygges EISCAT 3D opp, en investering i milliardklassen.

Samarbeidet mellom aktører innen forskning, utdanning og industri i Nord-Norge er spennende og har et godt momentum.

Potensialet for innovasjon og kommersialisering er stort, men konkurransen er internasjonal og et kappløp er definitivt i gang.

Statens engasjement og politisk påtrykk er nødvendig for å holde fremdriften. Og det skal ikke stå på initiativene: Flere politikere, over hele det politiske fargekartet, har de senere årene tatt til ordet for at Norsk romsenter bør flyttes fra Oslo og nordover til Tromsø.

Tromsø kommune på sin side har gått inn for å etablere et nytt selskap sammen med KSAT, som er verdensledende tjenesteleverandør for mottak av satellittdata. Målet er å etablere et helt nytt nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø. Et slikt senter er også etterlyst av forskningsmiljøene i Tromsø og Narvik.

Det er altså nok scenarioer for også den påtroppende regjering å ta tak i, når de skal sette sitt preg på satsingen på et norsk romeventyr forankret i Nord-Norge.

Å styrke aksen Andøya-Narvik-Tromsø-Svalbard kan føre til et romteknologieventyr for hele nasjonen.

Kommentarer til denne saken