Flere politikere i Høyre, og nå Abid Raja i Venstre hyller nå Røkke, og synes det er trist at han skal måtte settes i en så lei situasjon at han må tappe egne selskaper for å klare å betale skatt. Vi bør heller hegne om verdiskaperne våre i stedet for å jage dem bort med skyhøye skatter. Problemet er at dette er en sannhet med en god del modifikasjoner.

Røkke har blitt rik på våre naturressurser. Han har ikke skapt en eneste fisk, eller en dråpe med olje. Han har bare klart å bli søkkrik på våre nasjonale verdier. Men det ser det jo ikke ut som at Røkke har et stort problem med å "tappe" sitt eget selskap når det er snakk om å finansiere eget forbruk.

Det er jo selskapene hans som har betalt for all luksusen han har ervervet. Og denne tappingen kommer han til å fortsette med også i Sveits. Men det at han tar ut milliarder til eget forbruk ser ikke ut til å plage høyrepolitikerne

Det er bare det at han fremover ikke kommer til å betale inn til det spleiselaget som betaler for velferden. Røkke mener at han ikke trenger å bidra til den norske velferden, derfor stikker han bare av.

Men hvorfor drar han til Sveits, og ikke til Danmark, Finland, Sverige, Storbritannia, Hellas, Spania, Tyskland, Irland hvis det er det norske skattesystemet han ikke liker? Sannheten er den at Sveits er et skatteparadis, og at det egentlige problemet til Røkke er at han ikke vil betale skatt i det hele tatt.

Dette er ren griskhet, og intet annet. Røkke vil ikke være med på det spleiselaget som betaler for velferd, skole, trygd, politi, og forsvar selv om han har blitt søkkrik mens han levd og bodd i Norge, og benyttet seg grovt av våre felles ressurser.

Det er trist at politikere tar slikt i forsvar. De burde heller forsvare den norske skattemodellen som er med på å finansiere velferden i stedet for å hylle en person som er i ferd med å undergrave den.