Rødts Sofie Marhaug og Geir Jørgensen har satt seg i studiesirkel. Studieobjektet er en kronikk og intervjuer som jeg har gitt om prosesser med reindrifta. Resultatet er en 100% feil gjengivelse av mitt budskap, under overskriften «Slutt å skylde på samene», publisert i Nordlys.

Les også

Slutt å skylde på samene!

Som i de kommunistiske studiesirklene på 1970-tallet er det en gyllen regel å ikke la fakta komme i veien for et godt ideologisk poeng. Hvis virkeligheten ikke passer med ideologien, er det virkeligheten som må vike.

Det er tilfelle når Marhaug og Jørgensen skal forklare hva jeg mener. De som er interessert i å finne det ut kan lese originaltekstene som de viser til.

Kort fortalt var jeg den eneste stortingsrepresentanten som utfordret olje- og energiministeren i Stortinget på at det ikke var gjort noe fra regjeringens side etter Fosen-dommen, lenge før den siste tids medieoppmerksomhet.

På det tidspunkt var det ingen av de rundt 200 akkrediterte journalistene på Stortinget som syntes dette var relevant å skrive om.

På bakgrunn av egne samtaler med både reindrift, Sametinget og utbyggere mener jeg vi trenger bedre prosesser med reindrifta i saker med arealkonflikter. Kapasitet, kunnskap og tilgang på ressurser for å komme frem til et godt resultat, er for dårlig. Langt flere saker kunne vært avgjort raskere, noen steder betyr det avbøtende tiltak, andre steder at vi kun har reinbeite.

Dette gjelder ikke bare utbygging av kraft, som er svært viktig for vekst og bosetting i nord. Det handler også om muligheten for å komme til enighet om å bygge nye boligfelt, mineralutvinning, veierbygging, eller Nord-Norge-banen, for å ta en sak som Rødt sier de er opptatt av.

Jeg frykter at Rødt og dets like vil politisere Fosen-dommen og at utfallet blir politisk snarere enn en rettslig utledning. En løsning må stå seg for ettertiden slik at vi overholder våre folkerettslige forpliktelser samtidig som det er mulig å utvikle landsdelen for vekst, industri og bosetting. For sistnevnte, regner jeg ikke med noen drahjelp fra partiet Rødt.