Grasrotinitativet #bondeopprør21 som krever et anstendig inntektsnivå og økt respekt for innsatsen bøndene legger ned er viktig, og disse kravene må realiseres om vi fortsatt skal ha en matproduksjon på land i Nord-Norge.

De sier at aldri før har så få produsert så mye mat for det norske folk for å sitte igjen med så lite. Tall fra SSB viser at tre av fire gårdsbruk er blitt borte de siste 50 årene. Og bare de siste 20 årene, fra 2000 til i dag, har 38 500 årsverk blitt borte i landbruket.

Noe av effektiviseringa av landbruket har vært bra, men vi kan ikke risikere at bønder blir en utrydningstruet art. Vi trenger lokal, god og trygg matvareproduksjon i hele landet. Utviklinga som har vært siden 2014 med favorisering av store bruk må snus. Klima og naturgitte forhold i nord legger ikke til rette for store bruk. Det blir for hardt å være bonde hvis kollegaer og fagmiljø ikke finnes lenger.

Rødt Troms mener at det trengs et skikkelig krafttak formatproduksjon i Nord-Norge. Vi må være mest mulig selvforsynt og kan ikkelenger akseptere at det nord-norske landbruket rives ned bit for bit. Vi ser igjen og igjen at viktig matproduksjon trues. Vi har TINE-saken fra Finnmark, der det var foreslått å legge ned meieriene både i Alta og i Tana. De er nå heldigvis reddet, i alle fall for en stund. Vi har Nortura-saken fra Målselv hvor de nå legger ned pølseproduksjonen og 30 arbeidsplasser, og vi har Balsfjord-saken hvor TINE legger nedproduksjon av Balsfjordosten som er dagsaktuelle saker.

Dette er en klar svekkelse av det nord-norske landbruket. Det har nylig kommet fram planer fra Coop-kjeden om sentralisere potetpakking til Gardermoen. Kostnadene ved å frakte potet sørover fra Nord-Norge – og så kanskje tilbake igjen, vil sette store deler av potetproduksjonen i nord i fare. En av grunnene til nedleggelse av pølseproduksjonen i Målselv, er at det er lite griseproduksjon igjen i Nord-Norge. Det betyr at råvaren må sendes opp til nord for produksjon og foredling, og det som ikke går ut i de nord-norske butikkene sendes sørover igjen.

Dette er ikke spesielt økonomisk eller klimavennlig. Vi får heller ikke muligheten til å starte opp nye grisegårder da man ikke får tilskudd for å gjøre dette, fordi vi har så mye gris i Norge. Men dette gjelder jo ikke i nord! Denne utviklinga må stoppes, vi i nord bør være så selvforsynt som mulig. Vi må ha rammevilkår som er tilpasset nordnorske forhold, og bøndene må få betalt for arbeidet de gjør.

Det er et stort paradoks at mange av de som arbeider for å dekke vårt helt grunnleggende behov for mat er blant de dårligst betalte i vårt samfunn. . Ifølge SSB er gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk i Norge ikke mer enn 200.000 kroner. Det er en timelønn på langt under hundrelappen, og noe som ikke hører hjemme i Norge.

Rødt Troms støtter #bondeopprør21 og oppfordrer alle til å signere dette oppropet.