Den store debatten om strømprisene handler om internasjonale markedsmekanismer og hvordan de påvirker Norge.

Der er det nå Rødt som leder an. Det bør være et tankekors for de store partiene.

Senterpartiet har fokusert på alt de borgerlige gjorde galt i sin regjeringsperiode i forbindelse med økning av elavgiften.

Andre har pekt på god sommer og tomme vannmagasin i Sør-Norge som grunnen til høye kraftpriser.

Men i diskusjonen om de høye strømprisene har Rødt flere andre gode poenger vi bør dvele ved.

Rødt er det partiet som konsekvent har pekt på at det er utenlandskablene som er problemet.

Vi har nok strøm i Norge. I utgangspunktet har vi et kraftoverskudd fra fornybare kilder, som fossefall og vannkraft, i vårt eget land. Dette er over tid gjort til et produkt i et europeisk marked via to store utenlandskabler Nordlink og North Sea Link.

Begge kablene ble i sin tid planlagt og gitt konsesjon av energiministre fra Senterpartiet.

Det er ikke mangel på vann i våre reservoarer som alene fører til de ustabile prisene. Det er også mangel på vind i Tyskland og Storbritannia.

Nå når prisene er skyhøye i Europa, og dermed også i Sør-Norge der utenlandskablene er, skjer følgende: Staten tjener massivt med penger, det gjør også private eiere og meglere.

Men norske husholdninger betaler prisen.

Rødt har advart mot dette lenge. Allerede i august sa Bjørnar Moxnes at han så frem til oktober med gru - for da skulle North Sea Link kabelen komme i gang. Da spådde han kjempehøye priser for privatkundene. Fageskpertene var uenige.

Moxnes fikk rett.

Verdiskapningen basert på norske naturressurser er pløyd inn i global markedsøkonomi som vi ikke har noe kontroll over. Vi har ofret varige og levelige strømpriser til hele landet, og et enormt konkurransefortrinn for norsk industri, for å vinne markedsandeler i Europa.

Og det verste er at dette er den nye normalsituasjonen.

Vi har naturgitte fortrinn, og robust og fornybar kraftproduksjon. Vi er sårbare fordi vi har gjort oss avhengige av hvor mye det blåser i Tyskland.