Motstanden i partiet Rødt mot å sende våpen til Ukraina har sjokkert mange, For de som kjenner Rødt sine ideologiske røtter er det ingen overraskelse.

Budskapet som Joakim Møllersen og Marielle Leraand har forfektet hos NRK de siste dagene, støttes av Rødt sine mest fremtredende tillitsvalgte i nord.

En av dem er Espen Østman, leder for Rødt i Tromsø. Det samme gjelder profilene Jens Ingvald Olsen og Frode Bygdnes. I Tromsø har Rødt lenge brukt all sin energi på å jobbe mot at amerikanske ubåter skal få legge til kai i Nord-Norge.

Også i Bodø er Rødt-toppene Synne Høyforsslett Bjørbæk og Andreas Trymi på samme linje. Det er et tankekors at Bjørbæk er representant i den norske Forsvarskommisjonen, som skal gi råd til Regjering og Storting om norsk forsvarspolitikk.

De ytterliggående standpunktene - med aksept for at Russland uten å møte motstand kan underlegge seg selvstendige nasjoners territorium - har nesten ingen støtte i den norske opinionen.

Men både i byer og fylker i Nord-Norge kan de andre rødgrønne partiene, særlig Arbeiderpartiet, bli avhengige av Rødt for å sikre flertall etter valget i september.

De må diskutere hvordan de skal forholde seg til Rødt. Det er viktig av to grunner. For det første på grunn av nærheten til den russiske grensen, med et aggressivt og voldelig regime på andre siden.

Lokale myndigheter i Nord-Norge har tross alt et ansvar for å bistå nasjonale myndigheter med sikkerhet og beredskap.

Det andre er hensynet til de ukrainske flyktningene i Nord-Norge. De kan i verste fall være bosatte i en kommune som styres av lokalpolitikere som mener de som kjemper i hjemlandet deres skal fratas retten til å forsvare seg. Den ydmykelsen må de få slippe.

Rødt fremstår nå som et parti med mange tillitsvalgte som nesten ordrett viderebringer russisk krigspropaganda i norsk offentlighet. I Oslo har byrådslederen Raymond Johansen vært tydelig og satt ned foten for dette.

Han sier at det etter at Rødt i Oslo har gått imot våpenhjelp til Ukraina, har blitt vanskelig å fortsette samarbeidet med et parti som i praksis løper Putins ærend.

Hva gjør Gunnar Wilhelmsen og Kristina Torbergsen? Kan Rødt være med i et politisk grunnlag som styrer kommuner og fylker i landsdelen som grenser mot Russland?

Det må Arbeiderpartiet ha et svar på.