Regjeringen og statsråd Nikolai Astrup med støtte fra Sp og Ap har gått inn for å rive Y-blokken. Fra regjeringen og Ap hevdes det at begrunnelsen først og fremst er sikkerhetshensyn. Man henviser da til terrorangrepet 22. juli, men sammenhengen halter fullstendig. Man kunne kjøre inn i Grubbegata og parkere, men Ringveien som går under deler av Y-blokken er en meget travel gjennomfartsåre hvor det ikke er anledning til å parkere.

Dessuten går Ringveien også under en annen regjeringsblokk, nemlig R5, men jeg har ikke lest at hverken regjeringen eller Ap har krevd at R5 skal rives av hensyn til sikkerheten. Ønsket om å rive Y-blokken bunner i en paranoid overbevisning i regjeringen, Ap og Sp om at man da vil få akseptabel sikkerhet - ved å bygge en Bagdads grønne sone i Oslo med en prislapp som sikkert vil koste skattebetalerne 50 milliarder kroner.

Et slikt prosjekt vil skape et utrolig utrivelig sentrum med en total overvåking, der man vil betrakte en hver norsk borge som en potensiell farlig terrorist. Prosjektet vil være en total forakt overfor norske skattebetalere, og lar seg på ingen måte forsvare hverken politisk, økonomisk, kulturelt eller sikkerhetsmessig.

Med Norge som en aktiv bidragsyter til USA og Natos løgnaktige kriger for å spre mer død, ødeleggelse, terror, tortur, lidelse, sult og nød er det ikke rart at man fremmer hat mot Vesten og avler frem nye terrorister. Hvilken “potensiell terrorist” i fjern fremtid vil ha interesse av å skaffe seg et kart over hvor Barne- og familiedepartementet, Landbruksdepartementet, Kulturdepartementet, Fiskeridepartementet osv. holder til i Oslo for å sprenge disse i filler? Kanskje regjeringen, Ap og Sp burde begynne å ta til fornuften?