Hogne Hongset skriver i et innlegg at jeg vet bedre når jeg sier at vi trenger mer fornybar vann-, vind-, og solkraft i Norge. Gitt Hongsets bakgrunn som ivrig forkjemper for bygging av forurensende gasskraftverk i Norge, er hans motstand mot fornybar energi kanskje ikke så overraskende. Likevel stusser jeg litt over at han resonnerer som om at bare kalenderen viser 2040 og 2050, så har det grønne skiftet skjedd av seg selv.

Når de langsiktige kraftanalysene til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Statnett viser at vi sannsynligvis vil ha et overskudd av kraft i 2040 og 2050, så er fordi de forutsetter politisk handling. Handling som kutter utslipp gjennom å bruke mer ren kraft på bekostning av fossil, forurensende energi. Handling som sikrer en fastlandsindustri i vekst gjennom fortsatt rikelig tilgang på fornybar kraft. Både NVE og Statnett forutsetter mer vind på land og til havs, mer vannkraft og solkraft og mer effektiv bruk av energien vår mot 2040 og 2050. Dyrekjøpte erfaringer etter åtte år med Høyre-regjering viser at kraftutbygging må skje på lokalbefolkningens premisser, og hvor kraftproduserende kommuner sitter igjen med mer av gevinsten. Det vil denne regjeringen levere på.

Så til strømkablene våre. I skrivende stund importerer Norge mer kraft enn vi eksporterer til våre naboland. Flere har imidlertid vært bekymra over høy grad av krafteksport denne vinteren. Det er en bekymring jeg deler. For selv om kraftsituasjonen i landet vårt er stabil, så har vannmagasinene våre mindre vann enn vanlig. Derfor vil regjeringen gå i en dialog med Storbritannia og EU med mål om å sikre at vi unngår lange perioder med ren eksport i perioder hvor vi har lav magasinfylling. Vi skal heller ikke bygge nye kraftkabler til utlandet. Økt utbygging av fornybar kraft skal komme Norges befolkning og industri til gode.

Det grønne skiftet handler både om å fase ut fossil energi og skape grunnlaget for framtidas grønne arbeidsplasser. For å lykkes er rimelig kraft en forutsetning. Rimelig kraft kan bare oppnås gjennom rikelig kraft. Det er på ingen måte enkelt. Men skal billig strøm være et gode for folk og en bærebjelke for fastlandsindustrien vår i framtida, kan vi ikke stikke hodet i sanda og vente til 2040. Vi er tvingende nødt til å levere nå.