Gå til sidens hovedinnhold

Riktig kurs fra Nybø

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Næringsminister Iselin Nybø (V) lyser ut to stillinger hvor de som får dem, kan bo hvor som helst i Norge.

Det dreier seg om to ettårige engasjementer som førstekonsulenter i departementet, det er altså snakk om et forsiktig eksperiment, ikke starten på noen massiv utflytting av statlige arbeidsplasser.

Tankegangen er uansett riktig, og Nybø fortjener ros for å våge å teste ut fleksible løsninger. Den pågående pandemien har i praksis vist at hele Norge kan fungere som en eneste stor arbeidsmarkedsregion.

Nye digitale møteplasser gjør at de fleste som arbeider i staten i dag kan sitte hvor som helst og utføre arbeidsoppgaver. Det åpner blant annet for at statsansatte kan ta med seg jobben sin ut av Oslo og bosette seg i distriktene.

Samtidig er det grunn til å advare mot et fullstendig frislipp der alle statsansatte kan få velge arbeidssted uten begrensninger. Da risikerer man det motsatte av det man ønsker - at mange tar jobben sin med til områdene i eller rundt hovedstaden, og ikke ut av Oslo.

Ikke uventet er dette hva Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson i Høyre, legger til grunn når hun raskt er ute i VG og sier dette også må kunne «bety at folk kan være ansatt i Nordfjordeid og bo i Oslo». Nå har Nordby Lunde sjelden eller aldri utmerket seg som noen motstander av sentralisering, men dette er trolig en forsmak på motkreftene nye grep vil møte i Oslo.

Fritt valg av arbeidssted må heller ikke undergrave behovet for å flytte ut statlig virksomhet fra hovedstaden. Det kan ikke skje vilkårlig, det beste er å flytte arbeidsplasser til steder der allerede finnes miljøer det er naturlig å bygge videre på. Da vil man også kunne begrunne utflytting faglig, og unngå strid om lokalisering.

Det vil dempe presset på Oslo, ikke minst når det gjelder boligpriser, og samtidig tilføre etterlengtede kunnskapsarbeidsplasser til resten av landet.

Nybøs forsøk kaster også lys over et annet paradoks, at regjeringen Venstre er en del av ivrer for å bygge et nytt regjeringskvartal midt i Oslo, til svimlende summer, foreløpig rundt 40 milliarder kroner.

All logikk tilsier at det er et unyttig tiltak. Det er ikke behov for mange av disse kontorplassene i et nytt regjeringskvartal, fordi arbeidsoppgavene i fremtiden kan utføres fra Alta eller Narvik.

Kommentarer til denne saken