Gå til sidens hovedinnhold

Riktig bruk av oljepenger

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Regjeringen vil øke bruken av oljepenger inneværende år. Det betyr at både i fjor og i år vil pengebruken overskride handlingsregelen. Da regjeringen la fram revidert statsbudsjett forleden, var det flere som advarte mot pengepolitikken.

Dersom overforbruket skulle fortsette, er det all grunn til bekymring. Men situasjonen nå er som kjent helt ekstraordinær. Koronapandemien har vært, og er fortsatt, en trussel mot nasjonen. Den utgjør stadig en fare for liv og helse, og er en alvorlig utfordring for norsk økonomi. Deler av næringslivet sliter tungt.

Reiselivs- og utelivsbedrifter, med mange tusen arbeidsplasser, må fortsatt holde stengt eller drive for halv maskin. Mange arbeidstakere har mistet jobben, eller er blitt permittert. Å bruke ekstra statlige penger for å sikre at vi har et næringsliv, også med tjenesteytende bedrifter som er forberedt og klart når pandemien er over, er både viktig og riktig.

I Nord-Norge har vi samlet sett vært mindre utsatt for korona og covid-19-sykdom, enn i andre deler av landet. Men reiselivet er ei stor næring i landsdelen, og de utenlandske turistene uteblir også i år. I fjor benyttet mange nordmenn situasjonen til å legge ferieturen nordpå. Dersom smitterisikoen fortsetter å være lav, kan vi håpe på det samme i år også.

Med unntak av reiselivet, går det veldig bra for nordnorsk næringsliv. Bankenes resultater er et barometer på situasjonen. Da Sparebanken Nord-Norge la fram sitt kvartalsresultat forleden, viste tallene et pent overskudd på 149 millioner mer enn til samme tid i fjor. Bedriftsmarkedet står for den største veksten, og banken kan konstatere at trenden fortsetter: Nord-Norge klarer seg godt under pandemien.

Bedriftene i nord går bra, det gjelder særlig sjømatnæringa og andre eksportnæringer. Det er færre konkurser enn i et normalår, og ledigheten er relativt lav. Det hjelper også på situasjonsbildet at nedstengningene har vært sjeldnere her enn lenger sør i landet. Det betyr mye for både handels- og utelivsbedrifter.

I tillegg kommer også den økonomiske hjelpen fra staten, både til bransjer som strever og til kommunene. Den har bidratt til å holde hjulene i gang, og gjør at vi har et arbeids- og næringsliv som er klart den dagen pandemien er erklært over.

Å bruke oljepenger til å holde liv i bedrifter som normalt sett er godt levedyktig, har vært en god strategi. Både 2020 og 2021 har vært ekstraordinære år, 2022 bør bli mer normalt, og da bør også hjelpetiltakene fases ut.

Kommentarer til denne saken