Et utvalg i Tromsø IL har sett på hvordan klubben skal være organisert i fremtiden.

Eliteserielaget er klubbens flaggskip, men TIL er samtidig klubben til rundt 900 barn og unge breddespillere og alle deres foreldre og familier.

Utvalget, ledet av styremedlem Lars Espejord, har kommet frem til at det er en god idé å skille topp og bredde. Det er to formål som sjelden går hånd i hånd.

Derfor høres Espejords konklusjon riktig ut. Et tydelig skille vil ta ned friksjon og uro som er godt beskrevet i media tidligere, når noen velges ut til satsingslag, og lag og vennegjenger gjennom mange år splittes.

Det har over mange år skapt grobunn for konflikter som trolig har påvirket byens forhold til TIL som toppklubb negativt. Det kan ha bidratt til å svekke klubbens posisjon i Tromsø.

Det har blant annet vært stadig tilbakevendende mistanker om at toppen profitterer på breddens dugnadsarbeid. Det er ikke sikkert det er slik, men det har uansett skapt grobunn for misnøye.

Det er fullt mulig for TIL å være en toppklubb som i framtida kan hente de beste talentene fra en ny breddeklubb bygd på TIL Yngres, og samtidig hente de beste spillerne fra denne og andre breddeklubber. Vi tror det vil skape større aksept for toppfotballen i Tromsø og gjøre det enklere å samle seg bak TIL.

En endelig avgjørelse i saken blir tatt på klubbens årsmøte i mars. Det er fornuftig av TIL å høre alle parter, legge til rette for involvering og dialog, i hele det store mangfoldet som utgjør byens nasjonale flaggskip innen idrett.

Dette blir uansett en krevende prosess, og det finnes uten tvil ulike modeller for å foreta et skille på, slik styreleder Stig Bjørklund peker på.

Hvis det skal skje en overgang, må den uansett være basert på vilje samarbeid, respekt for ulike syn og gjennomføres på en måte som gjør at det blir minst mulig smertefullt, og tar hensyn til motstridende interesser.

Forutsetningen for å gjøre disse endringene er bedre nå enn for noen år tilbake, i og med at man har fått etablert både utendørs bane og hall på Bjerkaker, noe som betyr at man er bedre rustet på anleggssiden enn på lenge.