Faste – hele stillinger

Kampen for et sikkert arbeidsmarked og arbeideres rettigheter har Arbeiderpartiet ført sammen med LO siden tidenes morgen.

Arbeiderpartiet gikk til valg på å styrke arbeidstageres rettigheter i et arbeidsmarked som den forrige regjering underminerte ved å blant annet åpne opp for økende grad av midlertidighet i arbeidslivet gjennom å innleie, samt å fjerne kollektiv søksmålsrett. Kollektiv søksmålsrett gir fagforeningene rett til å fremme søksmål om ulovlig innleie.

Hurdalsplattformen er et rødgrønt resultat av fagligpolitisk samarbeid som gir gode resultater. Noen uker etter vår nye Regjering kom inn i kontorene, kom forslaget som gjeninnfører kollektiv søksmålsrett. Forslaget er en del av regjeringens arbeid med å styrke arbeidstakerens rett til fast ansettelse.

Nå gjennomføres vedtatt politikk fortløpende, og for arbeidstagere er dette svært gode nyheter. Allerede i januar kom forslaget som skal begrense bemanningsforetak og sikre flere faste ansatte i norsk økonomi. Saken er nå til behandling i Stortinget og vil i løpet av året sikre økte rettigheter for arbeidstagere.

Ledertrøye i kampen om et anstendig arbeidsliv i Tromsø

Lovlig og ulovlig innleie florerer i en rekke bransjer. Verst er det i Bygg og Anlegg, men en rekke sesongbaserte næringer er og preget av korte kontrakter samt kontraktstyper som unngår at arbeidsgiver må ansette og dermed følge de lover og regler som arbeidsgivere har.

I 2018 tok Tromsø kommune på seg ledertrøya i kampen mot arbeidslivs-kriminalitet og for et anstendig arbeidsliv ved innføring av Oslo-modellen. Oslomodellen er utarbeidet av Oslo kommune i dialog med partene i arbeidslivet og skal fremme et seriøst arbeidsliv – med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvaret på alvor. Modellen ble innført fra 2019 med et krav om bruk av fast ansatte, tarifflønn mellom oppdrag, faglærte håndverkere, lærlinger og begrensning i antall ledd av underleverandører.

Kraft og klima

Regjeringen har innført kompensasjon for de skyhøye kraftprisene som folk i Sør-Norge er eksponert for. Dette skal vedvare til regjeringen har identifisert tiltak som reduserer kraftprisene til normale nivåer. Regjeringen har og garantert at vi som bor i Nord-Norge ikke skal utsettes for de høye prisene i sør. Konkurransedyktige kraftpriser skal legge til rette for store investeringer i ny grønn industri som ikke bare skaper økt verdiskapning, flere attraktive arbeidsplasser i Nord-Norge, men og kraftig reduserte klimautslipp.

Sammen arbeider vi fagligpolitisk for at vanlige lønnsmottakere skal ha mer igjen å rutte med, med en rettferdig fordeling av fellesskapets midler.

God 1. mai!