Tenk at du går hånd i hånd med kjæresten din gjennom Storgata, lykkelig og nyforelsket, men samtidig er redd for å oppleve trakassering eller hatefulle ytringer. Tenk at du kler deg i klær med et uttrykk som for mange virker uvant, og må forvente mobbing eller hets på gata eller nettet. For de fleste er det en selvfølge å leve uten slik frykt, men for enkelte er dette hatet en daglig realitet på gata, i sosiale medier eller i arbeidslivet.

Vi vil at LHBTIQ-personer og mennesker som bryter med normer for mann og kvinne skal møtes med respekt. Retten til å elske den man vil, retten til å være annerledes eller bare seg selv, det må vi kjempe for hver eneste dag. Bevissthet hos hver og en av oss er avgjørende for at fordommer, hat og intoleranse ikke får grobunn. Derfor er holdningsarbeid i hvert nærmiljø, skole, idrettslag viktig.

I sommer la Solberg-regjeringen fram sin handlingsplan mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika for 2021-2024. Solberg-regjeringene har levert LHBT+politikk på mange områder. Retten til å skifte juridisk kjønn. Viktige forbedringer i straffeloven med avkriminalisering av HIV-positives kjærlighetsliv og styrking av hatkrimlovgivningen. Etablering av nasjonalt kompetansesenter mot hatkrim. Styrking av skolehelsetjeneste og psykologitilbud i kommunene som kommer unge usikre til gode. Flere og mer tilgjengelig lavterskel sjekketilbud og innføring av PrEP. Dette er bare noen av forbedringene som har skjedd de siste 8 årene.

Vi er svært glade for Arctic Pride som arrangeres i Tromsø denne uka. Festivalen tilbyr et variert program med inkluderende møteplasser, foredrag, samtaler, filmvisning, verksted. Arctic Pride og lørdagens parade bidrar til at Tromsø blir en enda mer åpen og inkluderende by for kjærligheten og kjønnsmangfoldet.