Det er ikke tvil om at mange lokalpolitikere har et mer pragmatisk forhold til samarbeidet mellom offentlige og private virksomheter innen helse og omsorg, eller det vi kaller en velferdsmiks. Det ble særlig synlig under Arendalsuka.

En ny undersøkelse slår fast at venstresidens velgere er positive til et samarbeid mellom det private og offentlige helsevesenet (omtalt i Nettavisen). Det samsvarer ikke helt med de retoriske grepene fra mange stortingsrepresentanter om tematikken. For det er faktisk slik at vårt velferdssamfunn er bygget på samarbeid mellom offentlige og private aktører. Dette ser vi mange gode eksempler på i små og mellomstore kommuner, og dette mener jeg det er verdt å ta vare på.

Under Arendalsuka kunne man se flere gode eksempler på gode, lokale samarbeid innen helse og velferd. Jeg har lyst til å trekke frem samarbeidet mellom Kvæfjord kommune og Humana omsorg og assistanse. Ordfører Torbjørn Larsen (Ap) og Bente Berg, regiondirektør i Humana omsorg og assistanse, deltok på arrangementet "Velferdsmiks i helse og omsorg: hvordan kan private styrke distriktene?". Dette var interessant å lytte til.

Som ordføreren kunne fortelle, så hadde Kvæfjord, som har i underkant av 3.000 innbyggere, en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede fram til 1990-tallet. Da driften ble nedlagt satt kommunen igjen med store bygningsmasser, men de står ikke tomme. Humana omsorg og assistanse har etablert omsorgsboliger der, som har plass til 19 mennesker. Til sammen har Humana omsorg og assistanse 80 ansatte i Kvæfjord og hele Nord-Norge-regionen styres fra kommunen med 3.000 innbyggere. Ordfører Larsen omtalte dette som en "vinn vinn-situasjon". Han understrekte samtidig at han ikke var for fritt behandlingsvalg-modellen til regjeringen, men dette viser at mange lokalpolitikere har et mer pragmatisk forhold til det som skjer lokalt.

Dette er definisjonen av en god velferdsmiks. Kvæfjord kommune er en god vertskommune og tilrettelegger for et godt samarbeid. Humana omsorg og assistanse har derfor satset på å ha sitt hovedkontor for Nord-Norge i en relativt liten kommune. Dette gir flere distriktsarbeidsplasser og naturligvis ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Norge står overfor store demografiske utfordringer. Antall eldre over 80 år vil mer enn fordobles de neste tiårene, samtidig som barnekullene er historisk lave. Det krever enorm kapasitet, fagfolk og økonomiske ressurser. Fordi behovene blir så formidable, utfordrer dette alle velferdsordningene våre.

Dette krever at vi satser i fellesskap. Offentlige, private og ideelle aktører må jobbe sammen, for å trygge den norske velferden. Vi må dyrke mangfold og læring, de som er kreative, omsorgsfulle, og som ser muligheter, slik som Kvæfjord kommune og Humana omsorg og assistanse.