Gå til sidens hovedinnhold

Rekordbillig strøm med Acer

I fjor var første året da Norge var formelt tilsluttet Acer. Da var strømmen rekordbillig her i landet.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rekordbillig strøm. Acer. Rekordbillig strøm. Acer. Rekordbillig strøm. Acer.

Hvorfor gjentar ikke vi i Arbeiderpartiet dette hele tida? Hvorfor kopierer vi ikke PR-triksene våre venner i Sp – med Vedum i spissen – bruker så konsekvent? Vi kommer til å høre mer av det til uka, når Stortinget skal behandle et Sp-forslag om saken.

Arbeiderpartiet er partiet for arbeidsfolk, for vanlige folk over hele landet, men vi er også et ansvarlig styringsparti. Vi skal ta ansvar for Norge. Da kan vi ikke holde på sånn.

Overskriften er korrekt. Det er sant at strømmen var rekordbillig i 2020 – det første året Norge var formelt tilsluttet Acer. Men det hadde ikke noe med Acer å gjøre. Acer påvirker ikke norsk strømpris, verken opp eller ned. Acer bestemmer heller ikke over norsk energipolitikk, den har vi full nasjonal råderett over som før.

Enkelt sagt er Acer en teknikalitet, en regulator når Norge vil handle kraft med andre land. Det har vi gjort med blant annet Sverige siden Gerhardsen var statsminister. Nå er Sverige, og andre land vi krafthandler med, medlem av EU. Da ligger det i kortene at vi må forholde oss til det EU driver med på dette feltet, om vi ønsker at ting skal være som før og sikre våre nasjonale interesser.

Det EU driver med, er enkelt sagt at de prøver å få treige EU-land til å nå Norge til anklene på dette feltet. Vi har i alle år hatt langt mer kraftutveksling med andre enn det som har vært vanlig på kontinentet. EU ser at det har vært smart for Norge. Det er ikke oss Acer handler om, rett og slett.

Og setningen «fully integrated», som Vedum prøver å skremme folk med, hjelper lite når man ikke har makt til å pålegge land å gjøre ting som påvirker strømprisen eller den nasjonale energipolitikken.

Skulle Acer påvirke strømprisen i Norge, måtte de kunne pålegge oss å bygge utenlandskabler mot vår vilje. Det vet Vedum at Acer ikke kan. Det hadde vært fint å høre ham innrømme det.

Det hadde også vært fint å høre ham innrømme at høyreregjeringen i 2018 hadde stått fritt til å gi NorthConnect-kabelen konsesjon, dersom Arbeiderpartiet hadde stilt seg på sidelinja sammen med Sp den gangen. Det gjorde vi ikke. I tett dialog med LO-forbundet Industri Energi utnyttet vi Acer-forhandlingene med regjeringspartiene til å få stoppet kabelen i praksis.

«I tillegg endret Høyre og Frp loven slik at det ble mulig å bygge utenlandskabelen», skrev Vedum i Dagbladet 7. april. Det er riktig. NorthConnect-søknaden kom fordi høyreregjeringen hadde åpnet for at andre enn Statnett kunne eie og drive kabler. Men han hopper bukk over en ting: Da Arbeiderpartiet tvang regjeringen til å reversere dette som følge av 2018-avtalen, så stemte Senterpartiet – sammen med markedsliberalistene i Frp – imot!

Det siste jeg gjerne skulle ha hørt Vedum innrømme, er at utenlandskablene som nylig stod ferdige, i sin tid ble drevet gjennom av Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe som ansvarlig statsråd. Disse kablene vakte i sin tid stor bekymring i Industri Energi, og det blir interessant å høste erfaringene med dem i åra framover.

Takket være Arbeiderpartiet, blir det uansett ikke bygd flere kabler før vi er sikre på at det ikke bidrar til høyrere strømpris for forbruker og industri.

Til slutt: Jeg kommer fra kraft- og industrifylket Nordland. Jeg vet alt om hva konsesjonslovene av 1906, 1909 og 1917 – vår nasjonale råderett over fossekraften – har betydd og betyr for Norge. For vår industrireising, våre arbeidsplasser, vår vekst og velstand. Men man trenger ikke komme fra Nordland for å skjønne at man ikke kan «ta tilbake» noe man allerede har.

Norge har i dag full nasjonal råderett over norske kraftressurser og norsk energipolitikk. Og slik vil det forbli så lenge Arbeiderpartiet leder landet.

Kommentarer til denne saken