Gå til sidens hovedinnhold

Reindrift og samisk kultur er under press i Narvik

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Narvik kommune feirer samefolkets dag – samtidig foreslår deres eget næringsselskap, Futurum AS, å legge til rette for etablering av 6 vindkraftverk som vil true samenes næring og kultur! Anleggene vil rasere store inngrepsfrie fjellområder i Ofoten! For evig og alltid!

Kommunens næringsselskap innrømmer i avisa Fremover at de er løpegutter for aktører som ønsker å være anonyme i denne prosessen! Hvilke spekulanter er det som ikke tørr å tre fram i offentligheten men skyver næringsselskapet foran seg? Dette er dramatisk for demokratiet – ikke minst ved utvikling av kommuneplaner!

I forbindelse med utvikling av kommuneplanen foreslo næringsselskapet, 2-3 uker etter fristen for innspill i januar å avsette 250 km2 planareal til vindkraftindustri – midt i viktige årstidsbeiter og trekkleier for rein. De opplyser til avisa Fremover at det kan komme forslag til 4-5 nye anlegg i tillegg!

I en dom fra Storheia på Fosen slår retten fast at reinbeite inntil 2 km avstand fra turbinene må ansees som tapt beiteland. I Narvik vil de 6 vindkraftverkene - såfremt de blir etablert – beslaglegge inntil 650 km2 beiteland!

Og som ikke det var nok - norsk og svensk forskning slår fast at reinens naturlige bevegelsesmønster påvirkes i omtrent 5 km avstand til vindkraftanleggene som utgjør et areal på 1400 km2. Spesielt simler og kalver er følsomme for forstyrrelser og man står i fare for at de naturlige årstidsbeitene ikke blir utnyttet.

Gratulerer med samefolkets dag!

Kommentarer til denne saken