Regjeringens talsperson for forsvarspolitikk, Hårek Elvenes (H), er stolt av åtte år med «historisk satsing» på Forsvaret. Problemet er at kraftsamlingsdoktrinen fra 1990-tallet ikke er forenelig med dagens operative realiteter. Konsentrasjon av styrker kan ha økonomiske fordeler samt være en fordelaktig tilnærming ved fravær av en interstatlig konflikt. Imidlertid lever vi i en virkelighet der vi må forholde oss til Russland, en militær stormakt, som har uttalte stormakts ambisjoner som ikke er forenelig med våre nasjonale interesser.

Kraftsamling er passé - spredning er den nye doktrinen. Dette medfører, nå som under den kalde krigen, behov for et større antall robuste flyplasser som kan generere flytimer under krigsforhold, samt behov for å spre militære kapasiteter.

Konklusjonen beskrives meget godt i en RAND-rapport bestilt av US Air Force. Rapporten var ferdigstilt i 2018 og konkluderer at fremtidige luftoperasjoner må utføres fra en desentralisert og robust basestruktur som gir gode muligheter for lokal spredning av blant annet kampfly. Når USA tilpasser sine doktriner må selvfølgelig Norge følge etter. Kraftsamling er utdatert, men Hårek Elvenes og regjeringen har kanskje vanskelig for å legge om vedtatt politikk.

Faktum er at våre nære allierte mener at en sentralisert basestruktur er alt for risikabelt til å anvendes i krise og krig grunnet trusselen fra en flora av russiske langtrekkende presisjonsvåpen. Norge og NATO har ikke luftvernkapasitet for å møte disse truslene.

Regjeringens Langtidsplan for Forsvaret tar ikke denne virkeligheten inn over seg. Dette utkrystalliserer seg ved at Høyre er en sterk forkjemper av å konsentrere kapasiteter til Evenes flystasjon og legge ned Andøya flystasjon. Høyre mener det er lurt å samle de strategiske viktige maritime patruljeflyene (MPA) til et kompakt område uten mulighet for lokal spredning. Denne bekymringen kom frem i regjeringens egen Kvalitetssikringsrapport, KS1, angående hangarplassering for MPA på Evenes, uten at noen i regjeringen tar dette alvorlig.

Nye operasjonskonsepter og doktriner krever at militære flybaser gjøres mer robust. Fremtidens baser skal kunne fungere i krig. Derfor må det investeres i beskyttende hangarer for kampfly, utvide nettverket av takse- og rullebaner, innføre desentralisert kommando, kontroll og kommunikasjon (K3) for kampflyskvadroner, spre og kamuflere kritisk materiell og infrastruktur, sette opp ulike narretiltak og beskytte områder med område-luftvern; NATOs nettverk av flybaser må levere kampflyoppdrag i krigstilstander.

Infrastrukturen ved Andøya flystasjon er med dette blitt meget verdifull, men Høyre går på autopilot i en sak som kan være avgjørende i en væpnet konflikt. Norges maritime patruljefly skal operere fra en base som regjeringens egen Kvalitetssikringsrapport, KS1, mener er sårbar.

Senterpartiet tar våre alliertes bekymring på det dypeste alvor. Det er tross alt våre allierte som skal forsterke og sikre Norge mot en militær trussel fra Russland. Høyre later som kraftsamling er en tidsriktig doktrine, men våre nære allierte sterkt uenig i denne doktrinen. Vi velger å lytte til våre allierte og det bør de som er opptatt av forsvarspolitikk også gjøre.

Stem på Senterpartiet ved årets Stortingsvalg!