Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringens ansvarlige forsvarsavtale med USA

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nordlys skriver Thor Krefting Nissen at tilleggsavtalen med USA er uansvarlig. Det er den ikke: Forsvaret av Norge skjer langs tre hovedlinjer: vår nasjonale evne, det kollektive forsvaret i NATO og bilaterale forsterkningsplaner med nære allierte. Dette konseptet har Stortinget sluttet seg til. Forsterkning fra nære allierte er avgjørende for norsk sikkerhet: Vi kan ikke forsvare Norge alene, den konklusjonen trakk vi allerede etter andre verdenskrig.

Norge har hatt et nært og godt forsvarssamarbeid med USA gjennom mer enn 70 år. USA er vår viktigste allierte, og forsvarssamarbeidet med USA er grunnleggende for norsk sikkerhet. En tilleggsavtale med USA legger til rette for videreutvikling og modernisering av dette samarbeidet. Avtalen vil også bidra til å styrke NATOs evne til å forsvare Norge og Europa.

Det er en viktig milepel at avtalen med USA og forslag om lovendringer for å implementere den i norsk rett nå er sendt ut på alminnelig høring. Høringsnotatet er omfattende og flere departementer har vært involvert. Det gode samarbeidet mellom flere sektorer i Norge har gitt et solid utgangspunkt for høringsrunden. Høringsuttalelsene vil være viktige i ferdigstillelsen av arbeidet.

Når arbeidet med høringsuttalelsene er ferdig, er planen å legge avtalen og de nødvendige lovendringene frem for Stortinget i vårsesjonen neste år. Stortinget skal behandle avtalen på vanlig måte før den kan tre i kraft.

Avtalen er ønsket fra både amerikansk og norsk side. Den oppdaterer og regulerer praktiske forhold ved amerikansk militær aktivitet i Norge og utfyller de avtalene Norge allerede har med USA Avtalen er inngått med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser, og norske myndigheter vil alltid ha siste ord når det gjelder norsk territorium. Amerikanske og andre allierte soldater i Norge vil være her etter invitasjon fra oss.

Kommentarer til denne saken