Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen vil ha flere helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien

Senterpartiet ser ut til å ta det som en selvfølge at andre land frivillig vil gi oss anledning til å selge sjømaten vår i deres marked, skriver fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra Høyre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nordlys 23. juli skriver Senterpartiets Geir Adelsten Iversen at det «å reise rundt og snakke med folk sikrer ikke stabil råstofftilførsel til anlegg som bearbeider fisk». Det er jeg helt enig i. Derfor jobber regjeringen aktivt med å legge til rette for at mer råstoff blir bearbeidet i Norge. Samtidig har vi prioritert å holde tett kontakt med og lytte til aktørene i fiskerinæringen.

Fiskeindustriens videre vekst og utvikling er viktig for verdiskapingen vår og for økt aktivitet langs kysten. Det har gått meget godt i fiskeri- og havbruksnæringen de siste årene. Dette er et godt utgangspunkt for å utvikle videre.

Gjennom konkurransedyktige og stabile rammevilkår vil regjeringen legge best mulig til rette for dem som ønsker å satse. Stabil tilgang på råstoff, markedsadgang for sjømaten, satsing på marin forskning og legge til rette for folk som vil drive fiskeindustri grunnleggende for å få til økt bearbeiding.

Senterpartiet ser ut til å ta det som en selvfølge at andre land frivillig vil gi oss anledning til å selge sjømaten vår i deres marked.

Uten konkurransedyktig markedsadgang er forutsetningen for at fiskeindustri kan eksistere borte.

Vi eksporterer 95 prosent av fisken vi fisker eller fra havbruk. Regjeringen jobber aktivt for å sikre markedsadgang i land verden over. EØS-avtalen sikrer markedsadgang til vårt viktigste marked – likevel vil Sp sette denne i spill. Dette nevner ikke Sp ved Adelsten Iversen med et eneste ord fordi dette vil underminere for cirka 15000 arbeidsplasser bare i Nord-Norge.

For eksempel reddet regjeringen cirka 120 årsverk i rekeindustrien på Senja fra utflagging ved frihandelsavtalen vi fikk til med Storbritannia. Det viser hvor sårbare Norge er som et lite land.

Regjeringen har forbedret ferskfiskordningen for å støtte opp om arbeidsplasser i fiskeindustrien i Nord-Norge. Vi har brukt betydelige midler på marin forskning (for eksempel fryseteknologi, oppdrett av nye arter) som åpner nye muligheter for flere helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien.

Regjeringen ønsker også at fartøy med torsketråltillatelse skal bidra mer til økt aktivitet i fiskeindustrien. Derfor har vi endret forskriften om leveringsplikt, slik at mer av råstoffet som tilbys fra tilbudspliktige torsketrålere skal bearbeides i Norge.

Jeg er opptatt av å snakke med folk, høre hvor skoen trykker og hva jeg kan bidra med. Det er viktig med god dialog med kystsamfunnene.

I arbeidet med å legge til rette for at mer råstoff bearbeides her hjemme har ordførere fra Bø, Båtsfjord, Berlevåg, Lebesby, Hammerfest, Skjervøy og Vestvågøy, samt Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune, med Vest-Finnmark Rådet i en koordinerende rolle, foreslått nye tiltak. I tråd med dette, har Nærings- og fiskeridepartementet sendt et forslag om å endre leveringsplikten ut på høring. Vi har et felles mål om å øke bearbeidelsen av tilbudspliktig fangst.

Vi har satt ned et nytt utvalg (med flertall av medlemmer fra fiskeindustri), som skal se på hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og mer bearbeiding av fisken her hjemme. De skal legge frem sin rapport 1. november i år.

Iversen nevner også Kerak-kvoten og sier dette er fisk som regjeringen har «tatt fra Vardø» noe som rett og slett er historieforfalskning. Det er i dag en strukturkvote som tildeles et av fartøyene til Havfisk/Lerøy, i selskapet Finnmark Havfiske. Kerak-kvota «er i Vardø», i den forstand at fangsten skal tilbys i samsvar med vilkårene, på samme måte som for alle andre som har tilbudsplikt. Når disse fiskeindustribedriftene i sin tid gikk konkurs ble denne fisken tilbudt nye bedrifter som driver ved samme anlegg. Det betyr at dersom det kommer i gang ny fiskeindustri i Vardø vil de få tilgang på denne fisken gjennom tilbudsplikten. Fiskeridirektoratet kontrollerer gjennomføringen av tilbudsplikten, og kontrollen viser at tilbudsplikten overholdes.

For regjeringen er det svært viktig å bidra til at fiskeindustrien kan vokse og utvikle seg. Da er vi avhengig av både god dialog og godt samarbeid med dem som står på hver dag for å skape arbeidsplasser og fremmer norsk sjømat.

Kommentarer til denne saken