Equinor ønsker bygge ut verdens nordligste oljefelt, Wistingfeltet. Det vil ligge i Arktis, omringet av sårbar natur, som vil rammes hard av et oljefelt – midt i en klimakrise!

For å kunne nå klimamålet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, er global utslippstopp innen 2050 nødvendig. Det er på tide å omstille samfunnet fra det nåværende oljeriket, til et grønt samfunn. Norge har en viktig rolle i dette. Vi har fått alle fordelene av å være en oljenasjon i flere tiår, det er nå på tide å ta ansvar for konsekvensene av handlingene våre. Vi må ut av oljen og heller investere i det grønne skiftet.

Hvordan skal vi klare å nå klimamålene når regjeringen spenner bein på det grønne skiftet?

Regjeringen deler ut penger gjennom oljepakken. Oljeselskapene fikk store skattefordeler under pandemien. Oljepakken eksisterer enda, til tross for at oljeprisene har gått opp igjen. Om Wisting blir godkjent innen fristen, vil staten stå for 90% av den økonomiske risikoen. Hvordan kan Equinor velge bort Wisting når regjeringen sponser utbyggingen?

Wistingfeltet har planer om å pumpe opp olje helt til 2058. Altså 33 år etter at Norge skal ha halvert utslippene sine og 8 år etter vi skal være utslippsfri. Utslippene av Wisting vil være på 200 millioner tonn CO2 i året, som tilsvarer 4 ganger Norges nåværende utslipp. Oljen har tidligere gitt Norge både penger og arbeidsplasser, men nå truer den framtidens muligheter.

Wistingfeltet er 95% olje. Det betyr at oljeplattformen ikke kan drives av gass som tas opp underveis, men vil være avhengig av å hente strøm fra fastlandet. Å bygge strømkablene vil både ødelegge naturen i samisk reindriftsområder og vil gjøre strømmen i nord dyrere. Små byer i Finnmark vil måtte konkurrere mot en stor oljeplattform, uten at lokalsamfunnene får noe tilbake. Hverken penger eller arbeidsplasser vil komme til Nord-Norge med Wisting.

Vi vil ikke klare et grønt skifte dersom regjeringen fortsetter å nedprioritere grønne industrier. Den globale etterspørselen etter grønne næringer øker, og etterspørselen etter olje vil synke. Om vi starter omstillingen til grønn energi nå, vil vi både klare å nå klimamålene, men også sikre arbeidsplasser i framtiden. Verden er i gang med å fase ut oljen, nå er ikke tiden for å stå på sidelinjen!

Vi trenger en regjering som ser at tiden er inne for det grønne skiftet. Det å åpne et nytt oljefelt nå, viser at regjeringen hverken tror eller ønsker at vi skal klare å nå klimamålene våre. Jeg lurer på hvordan en diskusjon om åpningen av et nytt oljefelt kan finne sted, og ikke minst et oljefelt i Arktis. Konsekvensene vil være katastrofale. Regjeringen burde ha satt en stopper for Wisting for lenge siden.

I stedet gir de oss tomme løfter om et grønt skifte de allerede har bestemt seg for at de ikke ønsker å oppnå.