Etter at Avinor vil utsette bygging av ny flyplass i Bodø har diskusjonen gått høyt om hvor kritisk utsettelsen er for Bodø. Ordfører Ida Pinnerød er fortvilet, for de har jo allerede planer for byutviklingen som krever tilgang på flyplassen.

Støtte fra Salten-ordførerne

Alle Salten-ordførerne har støttet Bodø i denne saken. De ser tydeligvis dette som det store og viktigste samferdselsprosjektet for Nordre Nordland. Det er ganske utrolig at både Sp- og SV- ordførere betingelsesløst har støttet Bodø i denne saken. Steigen, Hamarøy og Sørfold burde jo ha sørget for å sette betingelser for E6 som de er helt avhengig av. Saltdal og Fauske burde ha sørget for jernbanen , og Meløy som har jobbet for Hydrogenproduksjon, har ikke tatt noe forbehold om at Bodø skal ligge unna dette temaet. Det er heller ikke tatt noe forbehold om demografi i regionen.

E6

Vi i Steigen og Hamarøy kan reise ut av kommunen på to måter: Med hurtigbåt eller kjøre på E6. I den verste uværsperioden i vinter var hurtigbåten innstilt sammenhengende i 14 dager. E6 var i kortere eller lengre perioder stengt av trailere som hadde kjørt seg fast. Norge var delt i to, og vi var avskåret fra omverdenen. Alle som har kjørt strekningen Fauske -Bognes ser at dette er en vei som må fornyes. Dette er eneste forbindelse mot Troms og Finnmark. Alt gods inklusive fisk og landbruksvarer må passere her. E6 må ha høyeste prioritet av alle samferdselsprosjekt i Nordre Nordland.

Ny flyplass

Flygere sier flyplassen i Bodø fungerer godt. Mo i Rana er i ferd med å bygge ny flyplass, dette vil svekke trafikkgrunnlaget inn til Bodø. I tillegg er det et mål at vi skal reise mindre med fly av miljømessige årsaker. Å bygge ny flyplass og rive den gamle vil kreve enorme ressurser og i tillegg forurense svært betydelig. Tenk på atomsikre bunkerser som skal rives, og all betongen som vil gå med. For ikke å snakke om det å bygge opp en helt ny bydel til 20.000 personer! Et viktig argumentet for ny flyplass i Bodø har vært at flystripa må renoveres. Nå har Avinor gått tydelig ut sagt at dette slett ikke er kritisk, og at rullebanen kan ordnes for et langt rimeligere beløp enn syv milliarder.

Sentralisering

Bodø ønsker seg ny flyplass. De skal bygge ny by og klargjøre for ca 20.000 nye innbyggere. Mo i Rana satser på batterifabrikker og planegger for 5000 nye innbyggere. Narvik satser også på ei sterk oppbygging av industrien og planlegger for 5000 nye innbyggere. Hva vil dette bety for de mindre kommunene i Nordre Nordland? Ei slik satsing på byene vil støvsuge utkantkommuner for ungdom og arbeidskraft. Hvem skal melke kua og hvem skal fore laksen? Årlig sender vi mat for mellom 3 og 4 milliarder kroner ut av Steigen kommune. Og hvordan vil det bli hvis en skal bygge ut fabrikker i Mo i Rana, i Narvik, bygge ny E6 og Ny flyplass / Ny By i Bodø samtidig? Er det noen som ser for seg det presset det blir på arbeidskraft, og igjen : hvem blir taperne?

Rønvikjordene

Røvikjordene skal beskyttes mot nedbygging. Verden trenger mat og vi må ta vare på jordsmonnet. Nordnorsk landbruk er i tilbakegang. Kanskje det likevel ville være lurt å ta deler av disse jordene i bruk til ny by og la flyplassen ligge der den ligger. Matjordlaget kan en frakte til andre marginale områder utenfor byen. Så ville en spare 6,6 mrd kroner. Tenk om en brukte disse penge til å ruste opp jordbruket i Nord-Norge slik at vi fortsatt kan produsere verdenes beste og reneste mat her, i stedet for at vi ser at stadig flere gårdsbruk legges ned og vi spiser kjøtt fra Brasil.

Hva gjør Senterpartiet?

Sp i regjering har arvet flyplassprosjektet i Bodø fra forrige regjering. Det må være lov å snu. En kan ikke se for seg at finansminister Vedum og Senterpartiet i regjering skal prioritere ny flyplass i Bodø, og i alle fall ikke foran E6 Fauske - Bognes. En ny E6 vil styrke hele Nordre Nordland og hele Nord-Norge. Ny flyplass i Bodø vi gi Bodø nye byarealer og intet annet. Det er ikke storsamfunnets oppgave.