Erna Solbergs høyreregjering har sviktet oss totalt. De har sviktet oss økonomisk, de har sviktet oss psykososialt, og de har sviktet i pandemihåndteringen.

Høyre har tette bånd til NHO, og de har solgt oss en løgn om at det er de som kan næringsliv, det er de som kan økonomi, og at vi er i trygge hender. Dette kan se ut til å være ren og skjær bløff, det kan nemlig fremstå som at de er totalt ukyndige og ikke har peiling på økonomi i det hele tatt.

26. januar presenterer Aftenposten en sak der de spør: "Er norske vaksiner i hemmelighet solgt videre til land som betaler høyere pris?" Nettavisen presenterer tilsvarende sak samme dag: "Vi har betalt for 1,2 millioner doser som ledd i vår avtale med EU, men nå er vaksinene sporløst borte".

Erna Solbergs Høyre-regjering, de som "kan økonomi", som har aller mest peiling, med tette bånd til NHO og skyhøy kompetanse, de har altså inngått en avtale der man ikke får det man betaler for. En avtale med EU.Hvor mye har vi betalt for dette? Er dette kompetanse? 6. februar kan vi lese i avisene at Storbritannia, som står utenfor EU etter nylig å ha meldt seg ut, har vaksinert 10 millioner mennesker. Ser man på tallene per capita, altså i forhold til folketall, så har Storbritannia vaksinert fem ganger så mange som EU har klart å vaksinere, i løpet av samme periode.

I tillegg til å ha inngått denne fantastisk dårlige avtalen med EU, i stedet for å forhandle selv direkte med fabrikantene, så har Erna Solbergs regjering gitt bort ca 15,2 milliarder kroner. Gitt bort. Uten forpliktelse. Det vil si at vi ikke er trenger å få noe igjen for de 15 milliardene. De er ikke knyttet til noe antall vaksiner eller noenting. Så god økonomi har vi altså i Norge, at vi bare kan gi bort 15,2 milliarder når vi føler for det, uten å knytte dette opp mot noen konkrete avtaler eller noenting.

Høyre elsker som kjent EU og andre overnasjonale organer, og det kan nesten virke som de har latt seg blende av fagre ord og sin kjærlighet for EU, og blindt gått inn i avtaler som ikke sikrer det norske folks beste interesser, midt under en global pandemi. Dette er et alvorlig svik mot det norske folk.Videre kan vi lese i avisene at det pågår utstrakt juks og sniking i vaksinekøene, for eksempel meldes det at 30 mann ved teknisk etat i Bodø fikk vaksine, at personer med hjemmekontor fikk vaksine i stedet for kritisk helsepersonell og så videre. Det er noe feil når leger ikke får vaksine, men teknisk etat gjør det. Da er situasjonen ute av kontroll. Da hjelper det ikke at Bent Høie står der på TV og smiler og ler og signaliserer at alt er på stell, situasjonen er jo faktisk helt ute av kontroll, man fører ingen kontroll med hvem som blir prioritert først.

Høyre sitter tilsynelatende med utvidede fullmakter og angivelig leder dette landet, at de da ikke har tatt styring for å sikre at helsepersonell får vaksinen før alle andre, er under enhver kritikk.Men det er ikke bare der de har sviktet oss. De har sviktet ved å ikke utarbeide noen plan for psykososiale forhold eller noe tiltak for hvordan man skal ivareta en befolkning som er under de strengeste tvangstiltakene siden krigen, det er såvidt meg bekjent ikke utarbeidet noen plan for hvordan man skal ivareta befolkningens psykiske helse og hva man skal gjøre for å unngå negative konsekvenser av nedstengningene.

6. februar kan vi lese i Aftenposten om en kvinne i Kristiansand som har mistet sin mann, restauranteieren Patricio, til selvmord etter at livsverket hans gikk konkurs som følge av Bent Høies skjenkestopp. I samme avis kan vi lese i slutten av desember, at antall selvmord har økt med 34% i 2020, og at 72% av disse er menn. Dette er en konsekvens av at folk går konkurs, folk mister jobbene sine. Men hva gjør regjeringen? Setter man inn kriseteam, prøver man å hoste opp hjelpetiltak, hva med informasjon, hva med en riksdekkende telefonlinje man kan ringe, dersom man sliter? Gjør regjeringen noe i det hele tatt? Nei. De gjør ingenting! Ingen verdens ting!

Økningen i antall selvmord i fjor er nesten like mange som antall døde av Covid-19. Vi snakker om en selvmordsepidemi. Og regjeringen gjør ingenting. Produktive unge mennesker mister livet til selvmord, og regjeringen gjør ingen verdens ting, de snakker ikke om det engang. Erna Solberg frydet seg med å rette en moralsk pekefinger mot "nordmenn som har reist på ferie", etter at det ble oppdaget såkalt "mutantsmitte" i Follo nord for Oslo, og enkelte steder i Oslo. Dette var jo selvfølgelig fake news, ingen registrerte smittede hadde noe med nordmenns ferievaner å gjøre. Hva var derimot fakta?

27. Januar kunne vi lese i VG at utbruddet i Oslo var knyttet til en byggeplass i Oslo, hvor det arbeidet hovedsaklig polske arbeidere, og at dette hadde oppstått i forbindelse med at de kom tilbake til Oslo etter å ha vært på juleferie. Her kunne regjeringen ha forhindret dette, ved å opprettholde strengere kontroll på grensene, strengere karanteneregler, men hva har de gjort? Jo de har gitt en rekke unntak fra karantenereglene, fordi det er god Høyrepolitikk at man skal ha lavtlønnede utenlandske arbeidere inn i landet fortest lettest mulig. De har gitt så mange unntaksbestemmelser at det nesten ikke finnes begrensninger.

Hensynet som veide tyngst var altså tilgangen på billig arbeidskraft, ikke hensynet til smittevern og karantenetid for reisende.

Erna Solberg har et slags frikort blant pressen, der hun sjelden eller aldri blir konfrontert med kritiske spørsmål. Kanskje det er på tide å revurdere dette frikortet. Det kan ikke fortsette slik, jeg oppfordrer journalistene til å stille henne til veggs og forlange svar. Nok er nok! Regjeringen har sviktet økonomisk, de har sviktet i pandemihåndteringen, de har sviktet når det gjaldt som mest for å skaffe oss vaksiner, de har sviktet oss helsemessig og de gjør ingenting for å begrense de psykososiale konsekvensene av de strenge tiltakene som er satt inn mot samfunnets frihet. Vi snakker rett og slett om manglende planlegging, manglende konsekvensanalyse, og manglende styringkompetanse.