I starten av FNs tiår for naturrestaurering vedtok OED å forlenge fristen for rasering av 105 km2 villmarkspreget natur, bare i Berlevåg kommune! Trinn 1 raserte 35 km2 villmarkspreget natur. Tina Bru ga forleden ga Varangerkraft utsatt frist for Rákkočearro vindkraftverk Trinn 3, helt til 2026!I perioden 2013-2018 mistet Norge nye 100 km2 villmarkspreget natur. Ved å gi dette prosjektet utsatt frist raserer OED dermed med et pennestrøk like mye villmarkspreget natur som de siste 5 årene i hele landet, bare i en kommune. Kilde: Miljødirektoratets arealstatistikk Inngrepsfri natur.

Når regjeringa har gitt utsatt frist, er dette i strid med Stortingets enstemmige vedtak 19. juni 2020 om ikke å gi noen vindkraftverk utsatt frist etter 2021. Men - Stortingsflertallet vil neppe protestere. For Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre og hans partivenn Espen Barth Eide i bresjen er naturrasering til og med et flaggskip i årets valgkamp for Finnmark. Noe må man jo bruke vindkraft til, for det vil de bygge. Koste hva det koste vil. Anlegget er ikke nødvendig for forsyningssikkerhet, argumentet er prosjektmakeri og mulige arbeidsplasser. Det ser ikke ut som hverken regjeringa aller AP ser verdien i natur, råderett over land og vann, reindrift, friske elver, rent vann eller rene vidder.

FNs naturpanel har alarmerende meldinger om tap av naturmangfold, og bærekraft er en prioritert politisk oppgave. Erna Solberg leder FNs bærekraftsarbeid. På hennes vakt peker Norge nese til FNs arbeid med bærekraft og naturmangfold. Hvorfor?

Les om OEDs vedtak av 7. juli Raggovidda vindkraftverk trinn III får fristforlengelse her.

Rákkonjárga og Rákkočearro vindkraftverk her.