Gå til sidens hovedinnhold

Rassikring i Nord-Troms

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lyngen Næringsforening har registrert påstander og avisinnlegg fra folk på Arnøya hvor rassikring og veiplaner i Lyngen blir fremstilt som «roten til alt ondt» for folk på Arnøya. Én slik merkelig påstand er at Pollfjelltunnelen ikke trenger å forlenges fordi «det ikke finnes rasfare under Pollfjellet». På dette totalt feilaktige grunnlag, ser det ut til at Arnøy-folket vil bygge opp en argumentasjon for rassikring på Arnøya.

Sist ute er Trond Simonsen med en merkelig artikkel i Nordlys. Merkelig fordi den konstruerer en sak hvor Pollfjelltunnelen og Lyngen kommune skal være årsaken til at Arnøy er/blir uten rassikring? Simonsen snubler også innom Ullsfjordforbindelsen og lager helt kunstige motsetninger mellom kortest mulige avstander mellom sentrum og utkant, og gode veier i utkantene.

Vi har hittil valgt «å sitte stille i båten» uten å kommentere de merkelige påstander fra Arnøya. Men vi forstår at det ikke holder lengre. Det er merkelig at Arnøya ønsker å drive en ren internkamp i Nord-Troms i stedet for å se hele rassikringssystemet i fylket under ett. Problemet for disse forkjemperne er at både påstander og vinkling er feil:

Pollfjellet er vel det eneste fjellet i Norge med tunnelsikring som jevnlig stenges på grunn av den rasfaren tunnelen skulle sikre vegen mot! Da er det bare en mulig løsning, nemlig å forlenge tunnelen slik at den gjør jobben den ikke har gjort i snart 40 år! Troms Fylkeskommune vedtok å forlenge Pollfjelltunnelen hvilket var budsjettert i 2019. Men i overgangen til ny fylkeskommune klarte Skjervøy/Arnøyværingene å flytte pengene bort fra Pollfjellet og Lyngen, bl.a. grunnet de useriøse påstandene fra samme hold.

Våren 2020 gikk det to kraftfulle jordras, ett i hver ende av det «helt rassikre Pollfjellet». Nærmeste bil var sekunder fra å bli tatt av raset. Noe måtte selvsagt gjøres, og man valgte da en utbygging som både er dårligere og kommer to år senere enn den skulle.

Simonsen og andre gjør et stort nummer av at det ofte går ras på veistrekningen på Arnøya, samtidig som man feilaktig påstår at det ikke foreligger rasfare under Pollfjellet. Men frekvens består både av hvor ofte trafikkfarlige ras går, OG hvor stor trafikken er. Vi anslår trafikken gjennom Pollfjelltunnelen til et sted mellom 6-700 biler pr døgn (ÅDT). Hvor stor er trafikken på de aktuelle rasstedene på Arnøya? Femti, seksti eller 70 biler? I tillegg vil konsekvensene av et jordras i en stupbratt fjellside fra 8-900 meters høyde kunne bli fatalt!

Simonsen nevner ikke med et ord at Skjervøy kommune er en av vinnerne om veimidlene i Troms. Utbedring av Langbakken, Maursund- og Kågen-tunnelene vil sikkert komme opp i 6-700 mill kroner! Alt finansiert direkte av Fylkeskommunen med store låneopptak. Men fortsatt har den samme kommunen veikrav i kø: Riksvei Skjervøy-Langslett, ny bru, tunnel til Arnøya og rassikring på Arnøya, nå også med nytt veikrav. Kanskje skulle Simonsen først be sin egen kommune prioritere rassikring på Arnøya?

Simonsen har til slutt en visitt innom Ullsfjordforbindelsen (UFB) som han også mener er et rent Lyngen-prosjekt, og derfor finner «frekt og umusikalsk». For å sannsynliggjøre det påstår han at innspart tid ved UFB bare er en halv time. Realitetene er, jfr trafikkutredning fra Nord-Troms Regionråd, at UFB vil ha positiv effekt for 32.000 mennesker øst for Tromsø. Tidsbesparelsen med hurtiggående ferge vil bli mellom 50-60 min, og distansebesparelsen 106 km! Bompenger, fergeavløsningsmidler, sparte fergeutgifter m.m. sørger for hovedfinansieringen! Ingen friske fylkesmidler trengs, m.a.o. blir UFB vesentlig billigere for fylket enn de oppgraderinger som er nevnt ovenfor, og som kun gjelder Skjervøy kommune!

Lyngen Næringsforening mener at fylkesveienes kvalitet må heves vesentlig, etterslepet på vedlikehold må lukkes og alle rassikringer i områder med aktivt næringsliv må realiseres. Det gjelder selvsagt også Arnøya.

For styret i Lyngen Næringsforening:
Roger Samuelsen, styreleder

Kommentarer til denne saken