Gå til sidens hovedinnhold

Rammevilkår må legge til rette for et bærekraftig arktisk landbruk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det arktiske landbruket har en viktig rolle i Troms og Finnmark i form av trygg matproduksjon, bosetning og verdiskaping i fylket. Utviklingen har vært negativ over år, både med hensyn til antall bruk i drift og produksjonsvolum.

Ringvirkningene fra jordbruket er betydelige, både direkte i form av meieri, slakteri etc. og indirekte i form av leveranser til næringen.

For å sikre og videreutvikle det arktiske landbruket er det viktig med gode rammevilkår. Jordbruksavtalen er viktig for å sikre primærproduksjonen, og å legge til rette for høyest mulig verdiskaping av råvarene fra landbruket.

For volumprodukter er stordriftsfordelene betydelige, slik at produksjon vil skje på få anlegg, gjerne i sør. For å sikre en bærekraftig utvikling fremover og lavest mulig klimaavtrykk, bl.a. som følge av transport, må rammebetingelsene være slik at produksjon av volumprodukter kan skje lønnsomt i hele landet, eksempelvis på Nortura sitt anlegg i Målselv. Matvarekjedenes satsing på egne merkevarer på volumprodukter svekker mulighetene for å profilere den regionale effekten av landbruket

Verdiskaping basert på råvarene fra det arktiske landbruket er viktig – nordnorske råvarer bør i størst mulig grad bearbeides og omsettes i nord. Dette vil også redusere klimaavtrykket som følge av mindre transport. Det er viktig at rammevilkår og økonomi gjør at nord-norsk råstoff brukes i nordnorske produkter fra nordnorske produsenter. Dette vil styrke opp under det bærekraftige arktiske landbruket vi har i dag.

Kommentarer til denne saken