Rakettnatt og Mack ble ikke enige om nytt samarbeid, og dermed blir det Frydenund-øl fra Ringnes og et lokalt mikrobryggeri som skal stå for drikkevarene under årets festival, meldte Nordlys.

Ringnes er heleid av det danske bryggeriet Carlsberg, som er et internasjonalt bryggerikonsern med forankring i 40 land.

I Norge er Ringnes landets største bryggerikonsern med produksjonsfasiliteter fire steder. Ingen av dem er i Nord-Norge.

Mack på sin side er en lokal bryggeri og arbeidsplass både i byen og distriktet. Ikke minst er de en lokalt forankret merkevare med stor betydning for tromsøværinger. Også turister er en stor kundegruppe.

Rakettnatt har siden oppstarten hatt avtale med Mack om leveranse av drikke til festivalen. Da de nå valgte å ikke fornye sin avtale med Mack, fratrer de sin rolle som lokalfestival.

Rakettnatt etablerer seg i større grad som en kommersiell maskin, som skal tjene penger for utenbys aktører.

Festivalen eies nå av Crea Diem registrert i Oslo, Momentium Festivals registrert i Giske og Sky Festivals registrert i Gressvik.

Lokalfestivaler har ofte en syklus. De begynner med ildsjeler som tar initiativ for å få noe til å skje i sine egne lokalsamfunn. Sammen med frivillige, det offentlige og sponsorer får de festivalen på beina.

Den sterke lokale forankringa betyr at man i stor grad samarbeider og drar veksler på lokal næringsliv.

Slik vokser festivalen på et verdigrunnlag om at de skal bidra til lokal utvikling. Festivalene er sjeldent lukrative. Når de først blir det, og får investorer og eiere utenbys fra, så ender de ofte opp med å kutte ut lokale leverandører.

Det er mye som tyder på at er i ferd med å skje med Rakettnatt.

En liten plaster på såret er at en lokal mikrobryggeri får anledning til å selge sine varer fra en stand på festivalområdet.

Men det er kosmetikk.

Rakettnatt har vokst seg ut av Tromsø.