Hvordan en begrensning av landlov plutselig er en kamp for medmenneskelige verdier i Sør-Varanger er for meg en gåte. Norges forhold til Russland er varig endret. Det betyr at Sør-Varangers forhold til våre nabokommuner også er varig endret. Landlov er ikke det samme som oppholdstillatelse.

Som eneste kommune i Norge som deler grense til Russland, så har Sør-Varanger et større ansvar enn andre kommuner. I Sør-Varanger går det en fysisk grense mellom demokrati og en liberal rettstat på den ene siden, og det autoritære og illiberale på den andre siden. Russland ser på vesten og NATO som sin fiende. Russland mener at Ukraina er en nikkedukke for NATO, og at det egentlig er NATO de er i krig med. Russiske soldater trenes opp i Petsjenga, vår nabokommune. Sør-Varangers forhold til grensen må endres.

Politimesterens forslag til landlov utfordrer ingen verdier for vårt lokalsamfunn. Dette er et konkret svar på at PST, NSM og forsvarets etterretning er tydelig på at Russland vil bruke alle verktøy for å svekke vesten. Landlov er ikke det samme som å ha rettmessig opphold i Norge. Politimesterens forslag er en ny grenseoppgang for landloven for å ha bedre kontroll på sjøfolk som kommer til havn. Det er alt. At det finnes en grense for landlov er ikke noe nytt.

Russiske sjøfolk har ikke kunne oppholde seg i Bjørnevatn, Bugøynes, Hesseng eller i Pasvik. Et hypotetisk spørsmål er da om viktige verdier for samfunnet i dag er truet alle andre plasser i Sør-Varanger enn i Kirkenes. Jeg har tillitt til at politiet vil håndtere dette på en god måte. 

Les også

Politimester Hættas demokratiske høring

Brandshaug angriper meg for å tillegge henne meninger hun ikke har. Nå har APs ordførerkandidat i Sør-Varanger gått tilbake på retorikken om at forslaget var et apartheid-lignende forslag. Det er veldig bra. Og det var akkurat denne retorikken jeg mener er farlig, splittende og historieløst. Hvis du lurer på hvilke land som bruker slik retorikk så er det nettopp Russland. Putins klakører som utenriksminister Lavrov spiller ofte opp til dans med påstander om Russland-fobi. For å være tydelig så mener ikke Brandshaug at forslaget fra politimesteren er et apartheid-lignende forslag, og det var denne retorikken jeg viste motstand mot.

Ingen enkeltpersoner skal tillegges ansvar for sitt opphav. Har du lovlig opphold i Sør-Varanger så bor du på en trygg plass hvor du har den friheten alle mennesker fortjener. Det er 400 mennesker i Sør-Varanger som har russisk opphav. Alle russere i Sør-Varanger skal vite at de er trygg. Sør-Varanger er et barn av sine grenser med mange stolte opphav fra både Russland og Finland. I vår kommune skal ingen mennesker bli dømt grunnet sitt opphav. I Sør-Varanger står vi opp for demokrati, frihet og menneskerettighetene. 

Putins Russland gjør det nødvendig å gjøre tiltak for nasjonens og Sør-Varangers sikkerhet. Endringer i landlovsretten gjøres grunnet krigen i Ukraina og en endret sikkerhetssituasjon. Putins Russland er et autoritært regime som går i en totalitær retning. Putins Russland er mot vesten og Norge. Da må vi endre vårt forhold til den fysiske grensen i Sør-Varanger.

Les også

Over stokk og stein