Det ukrainske folket har gjennom historien vært utsatt for enorme lidelser som en nasjon mellom øst og vest. Hvis du spør en vanlig ukrainer hvem hans/hennes bestefar er, er det tvilsomt at de vet. Grunnen er rett og slett at han ble drept i en krig eller folkemord. Bare folkemordet Holodomor i 1931-32 ble over 7 millioner ukrainere drept av Stalins regime.

Under siste verdenskrig ble omtrent det samme, over 7 millioner ukrainere drept .Til og med i Norge ble mange ukrainske soldater drept i kampen for vår frihet. Ingen av disse ukrainske heltene har fått en takk fra norske myndigheter.

Putin lar sin brutalitet nå gå utover det ukrainske folket for å oppnå sine mål. Denne brutale krigen fra russisk side har nå foregått i nesten åtte år, og vesten har vært observatører. Også Norge. Vi i Support to the people of Ukraine har skrevet mange brev og bedt om møter, både til den forrige regjering og den nåværende. Men ingen reaksjon.

Krigsforbrytelser og angrep på sivilbefolkningen i Ukraina øker nå uten ansvarlighet. Dette øker på grunn av tidligere mangel på globalt kollektivt lederskap og samarbeid med harde nok sanksjoner og tiltak mot Russland fra de invaderte Krim og Donbas.

Dialog med Putin har vært bortkastet tid og til Putins fordel. NATO, Europa, USA, Storbritannia og Norge må legge egeninteressen og holdningen til side og handle som en for å støtte den ukrainske regjeringen og dens folk for å unngå et nytt folkemord.

Ukraina og dets folk blir tilsynelatende brukt som en brikke i et globalt sjakkspill mellom demokrati og autokrati. Alt handler om USA og Russland, Europa og Russland, NATO og Russland. Ukraina er igjen offeret.

Og nå lever familier daglig under bomberegn etter invasjonen i en krig som har vart i 8 år. Norge hadde ledelsen i FN sikkerhetsråd. Vi vet at det var USA som brakte krigen mot Ukraina inn i sikkerhetsrådet. FN må fornyes og ikke lengre stoppes av vetorett fra land som fører direkte krig mot fredelige land. Uten samlet internasjonalt lederskap og handling, står nye millioner av liv i fare. Norge må ikke glemme hva Fridtjof Nansen og Johan Mowinckel var gode eksempler på.

Putin er ikke en mann som forhandler, regime lyver for en hel verden og bruker mafia- og tyranniske metoder. Tyrannen må stoppes.