I kommunestyremøtet i Tromsø tirsdag ble det vedtatt å gå videre med kommunedirektør Stig Tore Johnsens forslag om å utrede ny skytebane i Kjoselvdalen.

Flere av partiene pekte på at løsningen ikke er optimal og har svakheter, men at man likevel valgte å støtte alternativet.

Blant disse var KrF, FrP, Venstre og MdG. Partiene ga uttrykk for tvil, men valgte å legge vekt på behovet for en løsning. Partiene har vist forbilledlig realitetsorientering. Det samme kan man ikke si om Høyre, som i kommunestyret sto alene om å si nei til Kjoselvdalen. Høyre tviholder på et alternativ i Simavika som for lengst er forkastet av fagmiljøene.

Under debatten i kommunestyret pekte Arbeiderpartiets Jarle Heitmann på at det nå virkelig haster med en løsning, og at dette også er begrunnet i sikkerhetspolitikk. Heitmann viste til at Heimevernet har stort behov for arealer til trening, i og med at en ny innsatsstyrke er under planlegging i Tromsø.

Heitmann viste også til at det er tatt upopulære avgjørelser om skytebaner andre steder i landet, blant annet i bydelen Bjerke i Oslo, der skyteaktiviteten foregår midt i boligområder, men at samtidig det er gjort omfattende grep for å minimere ulemper gjennom aktiv bruk av støyskjerming.

For Tromsø handler det nå om å sette punktum i en sak som ikke må få lov å komme tilbake til nye runder med utredninger. Løsningen i Tromsdalen i dag er og blir fullstendig malplassert, med skyting midt i et populært friluftsområde for tusenvis av tromsøværinger.

Det er varslet motstand mot å flytte skyteanlegget i Kjoselvdalen, men alt i alt ser det ut til å være et solid flertall for å sette sluttstrek for en sak som har ridd kommunen som en mare i flere tiår. Alle politiske løfter om å løse floken har blitt brutt.

Nå handler det om å skjære gjennom og stå løpet ut. Alt for ofte har politikerne i Tromsø fått panikk når protester og motstand oppstår med basis i særinteresser. Dette er en uting og det motsatte av å ta ansvar.

Nå gjenstår det å se hva en ny utreding om Kjoselvdalen vil konkludere med. Alle forutsetninger for en varig løsning er nå tilstede. Forhåpentligvis kan Tromsø nå legge en gammel stridssak bak seg og gå videre.