Prostituerte har fått vanskeligere levekår og er henvist til samfunnets gråsone. Det er resultatet av sexkjøpsloven som kom i 2009. Det er trist at SVs Hanne Marie Eriksen nærmest hyller dette som en suksess.

Les også

Høyre og sexkjøpsloven


Både Verdens helseorganisasjon og Amnesty international har tatt til orde for at prostitusjonskjøp bør avkriminaliseres for å beskytte og hjelpe kvinner og menn som selger sex . Det samme har ledende medisinske tidsskrift.

Personer som selger sex forteller at de opplever mer usikkerhet og frykt for vold etter at sexkjøpsloven i Norge ble innført, og at de av hensyn til kundene, må gå i skjul. For å unngå å bli sett av politiet, opplever mange at de raskt må sette seg inn i bilen til kunden, og at de får mindre tid til å gjøre en risikovurdering. Dersom de blir utsatt for vold og lovbrudd, er det mange som er redde for å kontakte politiet fordi det ville avsløre prostitusjonsaktiviteten deres, og risikere inntektsgrunnlaget dere.

Amnesty International dokumenterer i sin rapport om norsk prostitusjonslovgivning (2016), at kriminelle derfor peker ut sexarbeidere for vold, ran og voldtekt. De regner med straffefriheten fordi prostituerte ikke tør å oppsøke politiet for å be om hjelp og anmelde.

Sexkjøpsloven fører også til at flere er tvunget til å samarbeide med en tredjepart som kan formidle kundekontakt mer skjult. Særlig migranter som har få andre nettverk i landet vil være sårbare for utnyttelse av slike tredjeparter. Dette viser Vista Analyses utredning.

SV er med andre ord villig til å sette prostituerte i en tøffere situasjon og med en større risiko for egen sikkerhet og helse, fordi de ideelt sett skulle ønske at prostitusjon ikke fantes. Det er ikke en pragmatisk tilnærming til en så kompleks utfordring, som er knyttet til fattigdom og migrasjon. Det er heller ikke til det beste for kvinner og menn som av ulike årsaker selger sex.

Evalueringen til Vista Analyse fra 2014 påstod at markedet har blitt redusert som følge av sexkjøpsloven, men påpeker selv at det er knyttet betydelig usikkerhet til grunnlaget for konklusjonene i rapporten. Hovedårsaken til at det er mindre åpen gateprostitusjon med kvinner fra Nigeria er for eksempel strengere utlendingslover.

Gateprostitusjon har minket i omfang i mange europeiske land, helt uavhengig av innføring av sexkjøpslover.

Det er ingen som er positiv til sexkjøp. Spørsmålet er bare hvordan man skal forebygge prostitusjon og hjelpe de som selger sex.