At politikere fungerer frihetlig i uavhengige rom er en illusjon. Selv globale institusjoner har fått profittfolk på innsiden. Davos-gjengen inngikk et strategisk partnerskap med i FN 13. juni 2019. Dette bryter mot intensjonene om å ivareta verdens stater og fremme fredelige løsninger basert på likeverd og respekt. At Verdens Helseorganisasjon, WHO, hyret inn PR-byrået Hill & Knowlton, når det gjaldt å gjennomføre koronatiltak, er likeledes høyst bekymringsfullt. Hvis gjennomsnittelig dødsalder ligner den normale, hvorfor da dette ensidige fokuset på smitteskrekk og fullvaksinering? Gjennomsnittsalderen for en «Covid -død» i Storbritannia er 82,5 år, i Italia 86, i Tyskland 83, i USA i 78, i Australia 82 og i Norge 84. H&K tok seg forøvrig godt betalt for å undergrave tobakkens skadevirkning i sin tid.

At store selskap kan frata folk friheten, kapre føderale domstoler og privatisere straffeforfølgelse hører ikke hjemme i demokratiske rettsstater. Tross alt har oljegiganten Chervron gjort gjort nettopp det i USA. Menneskerettighetsadvokaten Donziger sitter andre år på rad innesperret med fotlenke i New York uten dom. Hans kriminelle handling består i å ha støttet urfolk i Ecuador i en rettssak mot Chevron, som de vant. Gud forby at fattigfolk kan trumfe finansfyrster med eierskap i medier og tett samrøre med lobbyister, finans- og advokatfirmaer, konsulent og pr-bransjer.

Uendelig vekst og inntjening på alt har nærmest blitt religiøst innplantert. Hvem står bak, hvem er disiplene og hvordan kan totalt ulogiske og galskaplige ideer få så stor gjennomslagskraft? Digitalisering er nåtidens nye evangelium. Få tenker over hva dagens «smarte» løsninger innebærer. Det dreier seg om uansvarlig ressursbruk av begrensede råvarer, produksjonskostnader, miljøbelastning, skadelig avfall, trådløs stråling, omfattende overvåkning, lagring og prosessering samt enormt kraftforbruk. På en planet som lider under mangel av ren energi! Innføring av 5G nett er nok et skritt i feil retning. I tillegg skal mest mulig automatiseres og robotiseres og mennesker overflødiggjøres.

Hvorfor forsterke energikrisa kritikkløst ved å øke kraftbehovet? For tida utsettes verden for flere kriser hvorav energi er en. Noen hevder at den grønne bølgen er avhengig av satsing på batterifabrikker og hydrogen samt digitale løsninger. Alt dette er enormt kraftkrevende. Dagens fulle og hele bilde synes komplekst og er vanskelig gjennomskubart. Men en ting er sikkert: Det grønne skiftet blir utnyttet av profitt-aktører. Her hjemme har f.eks. el-biler blitt kjørt fram som et ubestridelig klimatiltak. Teslas investor og direktør Elron Musk er blant dollarmenn som setter profitt framfor folk. Ansatte ved hans fabrikk i California forteller om elendige arbeidsforhold. Rikmannens bidrag i klimakampen består, med andre ord, i å utnytte mennesker på verste vis. Siden fabrikken åpnet i 2014 har ambulansepersonell, i følge The Guardian, rykket ut hundrevis av ganger grunnet skader, sammenbrudd, sykdom. En tidligere ansatt er tilkjent en stor erstatningssum på grunn av rascistiske forhold. Nå skal fabrikken flyttes til Texas, som om det vil hjelpe.

Blant mange sammenfallende kriser er også verdens matvaresikkerhet truet. 70% av klodens matproduksjon leveres via multinasjonale selskap. Over 70% av klodens småbønder lever på landsbygda og er avhengige av jordbruk og småskala dyrehold for å overleve. Dessverre sulter syv av ti. Klimaendringene gjør alt verre og rammer, som forutsagt, først og fremst de fattigste. I år har koronatiltakene i tillegg økt sulten i.flg. en årlig FN-rapport. FNs toppmøte om matsikkerhet og systemer ble nylig avviklet i New York. Møtet ble kuppet av mektige korporasjoner samt «Bill & Melinda Gates Foundation», skriver den uavhengige nettavisa Greyzone.

Gates og Rockefeller, er blant aktørene som har vokst seg farlig sterke. I 2006 startet disse to opp prosjektet «Grønn Revolusjon i Afrika», AGRA. Med lovnader om doble avkastninger og økte inntekter ble bøndene forledet til å bytte tradisjonelle metoder med monokultur. Store donasjoner ble blant annet brukt til å fremme bruk av genmodifiserte hybridfrø, kommersiell gjødsel og kjemiske plantevernmidler. Etter 14 år viste en studie fra Tufts University i 2020 at sulten i AGRAs 13 fokusland hadde økt med 30%. Dette er bare et av mange tegn på finanselitens ødeleggende fremferd.

Pandora papers er en oppfølgende episode i et gammelt drama. De med mest vil ikke dele og gjemmer formuer bort i paradiser for skattesvindlere. Hvorfor er det umulig å stanse en skatteflukt som langt overgår hvermannsens skattesnusk? Siden 2010 er Skatteetatens kontroll med norske selskaper halvert. Det skulle heller satses på forebygging og dialog het det. Dermed ble flere milliarder enn før overført fra norske rikinger til skatteparadis. I 2015 dreide det seg om 46 milliarder kroner, året etter økte beløpet til 55. Hvor mye dreier det seg om i dag?

Hvordan er det mulig å ha tall på unndragelsene uten å kunne gjøre noe? Og hvorfor finnes ikke selskaper som Bill Gates, Rockefeller og de andre amerikanske goliatene i siste tids avsløringer? Er det snakk om bestillingsverk eller lekkasje, spør Steigan, som kan fortelle at Bidens administrasjon lanserte en Fight Against Corruption 3. juni i år. OCCRP bidrar i i jakta. Aberet er bare at denne organisasjonen er finansiert av storkonsern som nettopp Gates og Rockefeller.

Store selskap har utnyttet koronakrisa og økt sine formuer betraktelig. Det er logisk at langvarig nedstengning ville utløse økonomisk nedgang og kanskje krakk. Dagens ustablie forhold i priser og varehandel tyder på at det er i ferd med å skje. Kaos og krise er gull verdt for hensynsløse kapitalister, hvoriblant it-aktører og vaksineprodusenter er tidas vinnere (Business Insider). Forbes rapporterer at 40 nye milliardærer deltar i kampen mot korona hvorav 9 er vaksineprodusenter.

Hvem og hva påvirker politiske vedtak og valg? Hvordan har klodens mektige økt sin makt ved hjelp av samfunnsnedstengning? Når skal verden fatte at USA i realiteten er et oligarki. Derfra kommer agendaer, som har til hensikt å ta og opprettholde kontroll over finanssystemer, ressursrike områder, hærmakt med mer. Uten at disse fatale kreftene kan gjenkjennes og defineres, lar ødeleggende handlingsveier seg vanskelig avskjære. For tiden lanseres stadig grønne løsninger. Disse må legges under lupe. Bransjer med økonomiske interesser er mer opptatt av penger enn svar.

Nå skal ei ny regjering forsøke å utjevne norske ulikhetene. Det blir en balansegang mellom økte klimautgifter og omsorg for dem med minst. Som alle vet skjærer man ost med dertil egnet høvel fra oversida, ikke unnenfra. Mye er for tida snudd på hodet. Klarer noen å tilte fornuften tilbake på beina? Er det mulig å få spekulanter og profitører til å legge mer i felleskassa? Store selskap, som søkte og fikk klekkelige summer i koronastøtte, selv om de med kontorer i utlandet er fritatt beskatning i Norge, hevdet at de fulgte gjeldende regler. Hvor mye regelverk har hull? Og når vil vi forstå at klimakamp ikke utelukkende handler om CO2-utslipp? Ære være de som klarer å se tingene i litt større sammenheng.