Gå til sidens hovedinnhold

Privat helseforsikring bør være unødvendig

Korona-pandemien har vist oss at et godt rustet offentlig helsevesen og skikkelige arbeidsvilkår er vår beste helseforsikring.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

7. april var Den internasjonale helsedagen. En dag for å belyse hvor god jobb ansatte i hjemmetjenesten, på sykehjemmet eller på UNN gjør, men også hvilke utfordringer fremtidens Helse-Norge har og som vi går til valg for å løse.

Arbeiderpartiets ambisjon er å ha en helsetjeneste i verdensklasse der fagfolkene står i front og pasientene får verdens beste behandling – betalt av staten. Vi vil ha en tjeneste som satser mer på forebygging, som lytter til pasientene, har tillitsbasert ledelse og er tilgjengelig for alle uansett bosted. Vi vil derfor jobbe for et sterkt offentlig helsevesen som ikke gjør forskjell på folk og hvor alle får best mulig behandling.

Sterkere finansiering for kommuner og sykehus må til for å løse morgendagens utfordringer framfor mer privatisering av helsevesenet. UNN må styrkes slik at sykehuset også i fremtiden kan være et sterkt universitetssykehus. Det er viktig for å bygge langsiktig kompetanse, bygge sterke forskningsmiljø og sikre tilgang til den nyeste og beste behandlingen. Vi mener det er viktig at det er den samme tilgangen til nye behandlingsmetoder og kliniske studier enten man bor i Tromsø eller i Oslo.

Vi vil sikre likeverdig helsetilbud, uavhengig av kjønn, og går derfor i partiprogrammet inn for en egen strategi for kvinners helse, som innebærer styrking av forskning på kvinnehelse, mer kunnskap om kvinnehelse i helseutdanninger og tiltak for å sikre kvinner bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

Mer enn applaus

Hver dag går 6300 ansatte på UNN på jobb og sammen med de andre ansatte i helsetjenesten er de vårt viktigste redskap for å gi verdens beste behandling. De fortjener applaus, men det er ikke nok. Arbeiderpartiet sier derfor i vårt program at vi skal ha en egen statlig pott for å bekjempe ufrivillig deltid og vi vil styrke trepartsmodellen med sterke fagforeninger, der lønna forhandles.

Det er også viktig at de ansatte sikres tillit til at de kan gjøre jobben sin på en god måte. Vi vil ha slutt på at vår felles velferdsstat styres basert på markedsmekanismer som ikke passer i helsesektoren. Vi vil bort fra importerte ledelsesmodeller som ikke passer i Norge, og hvor det som kan telles, er det eneste som teller.

Arbeiderpartiet vil ha en tillitsreform. For å lykkes er det viktig at de sterkeste fagmiljøene blir hørt og viser vei. Derfor ønsker vi å legge til rette for en tillitsbasert helseledelse, hvor det viktigste er de ansatte og at de har ressurser nok.

Psykisk helse

Etter koronakrisen kommer vi til å trenge et krafttak for å hjelpe mennesker som sliter med psykiske lidelser. Vi har gjennom et år gått gjennom sosial nedstenging, tilbud som har vært viktig for folk har vært stengt og mange har vært permittert og/eller mistet jobben sin. Vi frykter at det kan skape en ny krise innen psykisk helse.

I vårt nye partiprogram har vi løftet frem psykisk helse som et satsningsområde og har flere konkrete tiltak, blant annet vil vi styrke muligheten for tidlig innsats, gi folk lettere hjelp, styrke lavterskeltilbud og skolehelsetjeneste, samt å styrke det psykiske helsevernet.

Vi trenger et retningsskifte

Høyre-regjeringen har styrt Norge i åtte år og det har vært år med mye tapt potensiale i helsepolitikken. I tillegg til en kronisk underfinansiering av vårt felles sykehus ser vi at Høyres prestisjeprosjekt med sentraliseringsreformen «fritt behandlingsvalg» ikke har løst de utfordringene helsevesenet står overfor. Det har vært en reform som har skapt mer byråkrati, større forskjeller i helsevesenet og som tapper penger fra sykehusene. Den er også distriktsfiendtlig fordi de fleste aktørene etablerer seg på Østlandet.

Over tid frykter vi at det skaper et mer todelt helsevesen, og det er ekstra sårbart for oss siden det tapper ressurser og kompetanse fra landsdelen. Arbeiderpartiet vil derfor prioritere våre felles offentlige sykehus.Vi vil derfor gi økt finansering til sykehusene og styrke tilbudet om køene blir for lange, og på den måten vil alle få tilgang til en god behandling.

Vår drøm er at private helseforsikringer skal bli overflødig. Ikke fordi de forbys, men fordi de rett og slett er unødvendige. I vårt helsevesen skal alle få hjelp så fort de trenger det.

Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Derfor mener vi det trengs det et taktskifte i helsepolitikken. Det er tross alt lite som er viktigere enn helsa vår.

Kommentarer til denne saken