Gå til sidens hovedinnhold

Prestemangelen i nord kommet for å bli?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det utdannes kun halvparten så mange prester som Den norske kirke (dnk) trenger. Mange prester er over 60 år og vil snart gå av med pensjon. Prestemangelen merkes i vårt nordligste bispedømme hvor flere stillinger står ubesatt. Pensjonerte prester trår til, men dette er nødløsning for menighetene.

En av grunnene til at færre vil bli prester er statusfallet. Før ga det en viss status å være prest. Presten hadde store oppgaver fra myndighetene, alt fra å administrere fattigvesen til mer åndelige oppgaver. Etter hvert overtok andre instanser i samfunnet prestens rolle. Presten fikk stadig en smalere rolle og sitter nå tilbake med gudstjenester og kirkelige handlinger. Disse funksjoner er viktige nok, da flertallet av den norske befolkning fortsatt møter presten ved de viktige milepeler i livet. Men mange unge prester drømmer kanskje om «gamle dager,» den gangen presten hadde en høyere status i samfunnet? Men den tiden er forlengst forbi. Det kan bla forklares med sekulariseringen i samfunnet. Det er lenge siden prester og jurister utgjorde kjernen i den norske embetsstanden. Ja, vi må kanskje helt tilbake til opprettelsen av Universitetet i Oslo. Prester og jurister skulle forme den nye norske staten. Og mange så opp til presten like til våre dager.

Vi trenger ulike typer prester. I fremtiden vil kanskje flere bli ordinert til prest uten å ha teologisk embedseksamen. Kjennskap til norsk kirkeliv og en viss bibelkunnskap vil i tillegg til et eller to års studier være ved et av de teologiske fakultetene være tilstrekkelig! Men selv om prestene har et lavstatusyrke, er det viktig at de fleste har en solid utdannelse som mange andre i samfunnet har! En ting er sikkert: Det er ingen lett oppgave å rekruttere flere til presteyrket. For selv om kirkeskipet vil holde seg flytende i mange år fremover i Nord Norge, vil den brede kontaktflaten folkekirken fremdeles har bli stadig mindre når menighetene mangler prester.

Kommentarer til denne saken