Vi har ikke hatt mange sametingspresidenter i dette landet. Denne fremskutte og viktige posisjonen har noen storheter i sine rekker – blant annet samfunns- og dialogbyggeren Ole Henrik Magga som selv var president i åtte år.

Og altså Keskitalo som i stor grad har hatt en samlende rolle på Sametinget.

I dette selskapet vil Muotka måtte skape sin egen ry og blir på mange måter en president for en ny tid på Sametinget.

For det første vil Silje Karine Muotka lede et Sameting som er historisk ungt. Seks av de 39 representantene er under 30 år.

Det er gledelig å se at interesse for samiske samfunnsspørsmål inspirerer nye generasjoner politikere. Det vil gi politikken en etterlengtet dynamikk og profil i saker som særlig engasjerer unge velgere: psykisk helse, språk, møtesteder for unge samer og ikke minst kampen mot samehets.

Det er viktig at Sametingsrådet i sin erklæring også løfter samehets som et eget ansvarsområde, og vil prioriteres tiltak for forebygging, kunnskap og håndtering. Vi har sett både i Tromsø, og gjennom forskningsprosjekt gjennomført ved UiT Norges arktiske universitet, at samehets eksisterer og påvirker særlig unge mennesker.

Det er grunn å applaudere alle konkrete tiltak mot samehets. Og særlig gjennom idrett og kultur kan man ha stor positiv påvirkningskraft. Sametingsrådet har allerede i forkant av Muotkas utnevnelse bevilget midler til TIL prosjektet RomsaDál, som skal forebygge samehets i Tromsø.

For det andre vil Silje Karine Muotka være en president med en sterk opposisjon. Flere kommentatorer som kjenner samisk samfunn og politikk godt spår fire år med harde debatter.

Nordkalottfolket økte sin oppslutning betydelig og vil lede an i en mye mindre forutsigbar opposisjon enn man kanskje har vært vant til tidligere. Særlig gjelder dette i spørsmål om arealinngrep.

I stedet for å få en samlende statskvinnerolle, slik som Keskitalo i stor grad hadde, mener flere at Muotka trolig vil måtte ta aktiv del i sterke politiske dragkamper.

Det vil bli utfordrende for henne. Men i dag er det først og fremst på sin plass å gratulere Silje Karine Muotka med vervet som president.