En dramatisk fødsel med store komplikasjoner. En baby som er syk eller altfor tidlig født. Disse havner på Nyfødt intensivavdeling.

Dersom en prematur eller syk baby blir født i Nord-Norge, så er belastningen ekstra stor for familien. Nyfødte barn som har behov for innleggelse på Nyfødt Intensiv i Tromsø, får nemlig et langt dårligere tilbud enn de som tilhører sykehusene tilknyttet Helse Vest eller Helse Midt.

Lokalene til Nyfødt intensiv på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har betydelige mangler, og har ikke vært utbedret de siste 30 årene. Plassmangel gjør at foreldre får ikke sove i nærheten av sin syke nyfødte. Familier som har langtidsopphold henvises til et lokale uten vinduer. Taushetsplikten brytes fordi flere presses inn på et og samme rom. Foreldre og barn må bruke øreklokker når samtaler skal gjennomføres, fordi 8 sengeplasser kun deles av med forheng.

Det er en enorm belastning å ha sitt nyfødte barn innlagt på sykehus i flere måneder, der man kjemper en kamp mellom liv og død. Trange og uhensiktsmessige lokaler gir ytterligere belastning til sårbare pasienter. Dette er ikke likebehandling. Dette kan ikke aksepteres.

Jeg understreker at de ansatte på Nyfødt Intensiv gjør en fantastisk jobb for å sikre god behandling, ivareta kvalitet og pasientsikkerhet på avdelingen. Dette handler om lokalene.

Behov for oppgradering av lokalene til Nyfødt intensiv er satt inn i arealplanen til UNN for videre utbygging. Universitetssykehuset i Nord-Norge er imidlertid avhengig av at Helse Nord støtter byggeplanene og bevilger betydelige midler til oppgradering. Helse Nord har styremøte 22. juni og skal behandle økonomisk langtidsplan på dette møtet. Jeg håper og tror at Helse Nord tar en klok og god beslutning, som sikrer verdige forhold for foreldre og barn i Nord-Norge som står i en veldig krevende situasjon.