SV-politiker Benjamin Arvola Notkevich forlater SV og melder seg inn i Arbeiderpartiet.

Notkevich har tross sine unge alder i flere år vært en sentral aktør i Tromsø SV. Inntil nylig ledet han oppvekst- og utdanningsutvalget i kommunen, han har også vært valgkampleder for stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkenes.

28-åringen, som også er stormester i sjakk, har nå funnet ut at Arbeiderpartiet flytter de politiske brikkene bedre enn SV. Det er et smertelig tap for SV at partiets kanskje største talent i Nord-Norge tar farvel, og samtidig tar et oppgjør med partiets politikk.

Få hadde blitt overrasket om Notkevich hadde seilt opp som Fylkesnes sin arvtaker for Troms SV på Stortinget. Slik blir det ikke nå.

Han er langt fra den første som er politisk radikal som ung og blir mer moderat med årene. Mange i SV har tatt denne reisen før ham. Men selve begrunnelsen for overgangen må gjøre ekstra vondt for SV. Notkevich redegjør selv for det i et innlegg han mandag formiddag sendte mediene.

Han trekker blant annet fram SVs motstand mot norsk NATO-medlemskap, til tross for de sikkerhetsgarantiene det gir oss i et Europa preget av stormaktrivalisering, nå også på randen av krig i Ukraina.

Notkevich er heller ikke imponert over SVs forståelse for privat næringsliv. Han mener partiets innstilling er preget av mistenksomhet, og at SV ikke er et godt parti for verdiskapning.

SV har i økende grad blitt et parti for offentlig ansatte i byene, gjerne akdemikere, som minner om det den tyske politikeren Sara Wagenknecht kaller "livsstilssosialister".

Wagenknecht, som representerer venstrepartiet De Linke i den tyske Riksdagen, tar i en ny bok et oppgjør med en klasse politikere som gjerne prediker for eksempel klimavennlig måtehold, men som mangler medfølelse med arbeidsfolk som må kjempe mye hardere for sin velstand enn de selv må på lønningslisten til det offentlige.

I Tromsø har vi blant annet sett noe av dette gjennom SVs fastlåste motstand mot et nytt sentrumsnært anlegg for reiseliv og alpint på Kvaløya.

Notkevich sitt valg virker å kunne sees i lys av disse trendene som preger hele den europeiske venstresiden, og at han har tatt et valg som både er personlig og politisk, i håp om at sosialdemokratiet skal kunne utgjøre en motvekt.

Tromsø Arbeiderparti har etter alt å dømme gjort et varp med sin siste rekruttering.