Tirsdag var Tromsø-politikerne på befaring på det gamle sentralkjøkkenet på Mortensnes, og i produksjonslokalene til ISS Matomsorg i Tromsdalen.

Tromsø kommune ønsker å drive eget sentralkjøkken med matproduksjon til 700 tromsøværinger på alders- og sykehjem i byen, med utgangspunkt i utbedringer av det nedslitte sentralkjøkkenet.

Avtalen med den private leverandøren ISS er sagt opp og går ut 1. mars. Men kostnadene for å tilbakeføre driften til kommunen har eksplodert, og kommunaldirektør Stig Tore Johnsen måtte mandag legge frem et nytt og justert overslag. Nå ruller millionene, og det raskt.

Leif Inge Westermann jobbet som kjøkkensjef på sentralkjøkkenet på Mortensnes sykehjem, før han i 2015 ble kjøkkensjef og daglig leder for ISS Matomsorg i Tromsø. Han la ikke fingrene mellom da han fikk formannskapet på besøk, noe han heller ikke hadde noen grunn til. Westermann sa rett ut at kjøkkenet på Mortensnes er ubrukelig.

Saken slår kraftig tilbake på ordfører Gunnar Wilhelmsen og Ap. For det første fremstår det som temmelig uansvarlig å si opp en kontrakt med ISS før kommunen har en ny og fullverdig løsning på plass.

Hvordan en ordfører med bakgrunn fra næringslivet kan gå god for en så lemfeldig bruk av skattebetalernes penger, er et mysterium. Dessuten er det svakt lederskap av Wilhelmsen, som burde satt foten ned for de radikale kreftene i SV og eget parti som nå påfører kommunen store og unødvendige ekstrautgifter basert på politiske luftspeilinger.

En ting er millionkostnadene ved å renovere bygningsmassen på Mortensnes, en annen konsekvens er at en kommune som nylig hadde stillingsstopp, nå skal ese ut på nye kjøkkenansatte. Troen på at tre kommunale kjøkken skal bli billigere å drifte enn et privat, høres ut som en ønskedrøm som aldri går i oppfyllelse.

Ap gikk til valg på å avvikle såkalte velferdsprofitører i Tromsø. Nå vet vi hvor høy prisen kan bli på enøyd og ideologistyrt politikk, og hvor regningen sendes. Dessuten kan det – hvis vi skal legge kvaliteten på saksbehandlingen til grunn - se ut som kravet til seriøse utredninger i kommunen senkes når det gjelder utfall som administrasjonen oppfatter som politisk ønskelig.

Det siste er kanskje det mest tankevekkende ved det som er i ferd med å bli en illeluktende politisk lapskaus for Ap-ordfører Wilhelmsen.