Gå til sidens hovedinnhold

Politikken har inntatt Forsvarsstaben

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjef for Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig, kom med en oppsiktsvekkende påstand under Arendalsuka: «Norge er ikke NATO i nord!». Det føyer seg inn i rekken av uttalelser fra den kanten, som har til hensikt å minimere betydningen av robuste landstyrker, med en troverdig evne til å utgjøre en beroligende territoriell terskel. Det er rett og slett ille at vi har en stabssjef som kommer med rene politiske betraktninger som at «Norge bruker relativt mye penger på forsvar» og at «det er grenser for hvor mye nasjonal utholdenhet Norge som allianseavhengig nasjon har bruk for». Hun fremstår som en buktaler for sin samboer, tidligere Forsvarssjef og høyremann Sverre Diesen, som gjentakende har tatt til orde for å avvikle brigadens samvirkesystem til fordel for en ensidig satsing på langtrekkende presisjonsild hovedsakelig levert fra luft eller sjø.

Diesens rolle i de siste årene har vært å servere billige «forsvarsfaglige» løsninger til Høyre, som innebærer en kraftig reduksjon av Hæren, noe som er i strid med vedtatte strategier i gjeldende langtidsplan. Dette kommer ofte til utrykk gjennom Høyres tankesmie Civita, senest i innlegget «Hvordan kan Nord-Norge forsvares?», der han tar til orde for å endre operasjonskonsept. Oppsummert og forenklet beskriver Diesen Brigade Nord og Finnmark Landforsvar som uegnet til å forsvare Finnmark inntil NATO kommer oss til unnsetning, og dermed ikke kan forsvares. I tillegg kritiserer samtidig et samlet fagmiljø i Hæren for iboende konservatisme og uvilje mot endring.

Hvorfor bringer jeg samboerparet Diesen og Natvig inn i dette? Jo, nettopp fordi de representerer den linja Høyre egentlig står for, som innebærer en fullstendig nedbygging av våre landstridskrefter. Hvorfor stemte så egentlig Høyre for oppbygging av Hæren i gjeldende langtidsplan? – Jo, fordi de ikke hadde noe valg. Den eneste måten de kunne få med seg stortingsflertallet var å gå for et av Forsvarssjefens fire alternativer. Riktignok svakere enn det svakeste alternativ D, og i tillegg kraftig underfinansiert i kommende periode.

NATOs artikkel 3 slår fast at hvert medlemsland må utvikle en egen evne til å motstå væpnet angrep, for å kunne få den bistand fra alliansen som er beskrevet i artikkel 5. Dette er konkretisert gjennom NATOs kapabilitetsmål, som ble undertegnet av Norge i 2017. NATO utrykker nå stor bekymring rundt at Norge ikke vil klare å etablere en fullverdig infanteribrigade med 4 manøverbataljoner innen 2024 slik det framgår av avtalen. Dette er særdeles viktig for NATO siden Norge er definert som en frontlinjestat. Derfor er det oppsiktsvekkende at Natvig hevder at vi ikke er NATO i nord. Hun forsøker i så måte å vri seg unna ansvaret med å bygge opp nødvendige landmilitære kapasiteter.

Selvfølgelig er Norge NATO i nord og Nord-Norge utgjør NATOs nordflanke. Derfor må vi oppfylle vår viktigste forpliktelse i alliansen: En fullverdig Brigade Nord, bestående av 4 mekaniserte og fullt oppsatte manøverbataljoner så raskt som overhodet mulig. For å unngå en evig kamp i hver eneste budsjettprosess i årene framover, bør det lages et forpliktende program for etableringen på linje med programmet med innføring av F-35, der finansieringen er sikret over flere år. Hæren trenger personell, ny bygningsmasse og infrastruktur og nytt materiell, inkludert stridsvogner og helikopter. Dette haster, og vi har derfor ingen tid å miste.

Senterpartiet vil, i regjering sammen med AP, være garantisten for en tydelig og økt satsing på Forsvaret med spesiell prioritering av Hæren. Et sterkt Senterparti er nødvendig for å unngå at SV og Rødt, og kanskje til og med MDG, blir premissleverandører i kommende års forsvarsbudsjetter. Det vil ikke bli bra hverken for Norge eller NATO. Stem Senterpartiet!

Kommentarer til denne saken