Gå til sidens hovedinnhold

Politikk og anti-samiske holdninger

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siden mars i fjor har ikke mindre enn 10 styremedlemmer trukket seg fra styret i Nordnorsk kunstmuseum. Marta Jane Otte, Roar Dons, Joar Nango, Trygve Luktvasslimo, Inger Blix Kvammen, Charis Gullickson, Johan Vasara, Hilde Skanke og undertegnede. Medlemmer utnevnt av Kulturdepartementet, kunstnerorganisasjoner og de ansatte. Kunstnere, politikere, kuratorer, kulturarbeidere, samer, kvener og nordmenn. Alle med solid styreerfaring.

Da Grete Ellingsen overtok styreledervervet i fjor, hadde NNKM vunnet en rekke priser og ble hyllet nasjonalt. Museet bidro til å sette agenda for samfunnsdebatten og hadde avkolonisering som prosjekt. Naturligvis falt ikke dette i smak hos alle. For oss fremstår det som ganske åpenbart at styreleder ønsker seg bort fra museets kunstneriske profil, satsinga på det samiske og koblinga mellom kunst og aktivisme. Dette er noe av kjernen i konflikten og avskjedigelsen av McGowan.

Når så mange dyktige folk trekker seg fra sine verv, har styreleder et forklaringsproblem. Som styrets talerør, forsøker Enoksen imidlertid å omskrive historien. Det er snakk om kunstnere uten «respekt for demokratiske avgjørelser». Hadde det bare vært så vel.

Valget om å engasjere Oddmund Enoksen som advokat er interessant i seg selv. Enoksen er kjent for å gå hardt ut mot samisk kultur og næringsutøvelse. Dette ble påpekt i et ekstraordinært styremøte allerede i august, men til tross for hans anti-samiske utspill i media, har styreflertallet latt Enoksen representere museet. Vi konstaterer at styreleder også i Klassekampen 23. mars lar Enoksen snakke på vegne av seg og museet: «Det er mennesker det er snakk om. Men det ser ut som den andre sida ikke har noen skrupler». Mon det.

Har ikke årene som styregrossist, ordfører, statssekretær for Solberg-regjeringa og de åtte årene som advokat og adv. assistent for Oddmund Enoksen forberedt Ellingsen på å imøtegå kritikk i offentligheten? Som selvstendig næringsdrivende kunstnere er vi visst bedre stilt.

Museets troverdighet er nå alvorlig svekket, ikke bare i Nord-Norge og Sápmi, men langt utenfor landets grenser. Slik vi ser det, har prosessen vært et lærestykke i uheldig sammenblanding mellom politikk og styreverv. Kan vi egentlig ha politiske styrerepresentanter som motarbeider den frie kunsten og som ikke ønsker urfolksperspektivet inn i museet? Vi mener nei. Dette er noe av bakgrunnen for at vi har valgt å trekke oss fra våre verv.

Før Enoksen rykker ut enda en gang i kunstmuseets tjeneste, håper vi han husker at det er mennesker det er snakk om. Mennesker som får sin arbeidsplass rasert. Kunstelskende mennesker som mister tilliten til det eneste kunstmuseet i Nord-Norge. Mennesker med integritet som setter foten ned og ikke lenger vil bli assosiert med NNKM. Det er ekte mennesker som lurer på om det fortsatt er rom for det samiske i museet. Det er engasjerte mennesker som sier ifra at nok er nok. Ikke glem å fortelle styrelederen det.

Kommentarer til denne saken