Skjalg Fjellheim er ute med sin bredeste pensel igjen i sin omtale av Troms og Finnmark fylkeskommune og det faktum at samarbeidspartiene AP, SP og SV skal gjennomføre sitt soleklare valgløfte om dele opp de tvangssammenslåtte fylkene igjen. Det er ikke lett å bli klok på hvor Fjellheim vil, men når det hevdes at vi gjør det vi kan for å hindre ansatte i å gjøre jobbene sine, samt at vi bedriver selvtekt og sabotasje, må jeg få kommentere.

Det er mulig at redaktøren misforstår eller vil misforstå, det er ikke så lett å vite. La meg være tydelig: Vi har vært og er klare på at det er Stortinget som må sikre oppdeling av Troms og Finnmark etter valget. For at det skal skje må vi få et regjeringsskifte.

Troms og Finnmark fylkesting har sendt en søknad om oppdeling, helt i tråd med det vi lovet velgerne. Vi er sikre på et positivt svar på den om vi får en ny regjering med de rødgrønne i førersetet. Dette er å følge spillereglene. Det er verken selvtekt eller sabotasje. Eller for den saks skyld noen av de andre merkelappene Fjellheim raust deler ut i sin kommentar. Dette er å gjøre det etter boken. Stortinget bestemmer. At dette i det hele tatt er en problemstilling tar Fjellheim ut av løse luften.

Så er det selvsagt all grunn til å ta bekymringene internt i organisasjonen på alvor. Vi er fullstendig klar over de utfordringene. Vi får tilbakemeldinger som strekker seg over hele registeret. Fra de som ønsker oppdeling i morgen til de som synes det er svært utfordrende. Vår oppgave er den vi formulerte allerede i vår politiske plattform: Oppdelingen skal skje så skånsomt som mulig. For folket i fylkene våre, og også for våre ansatte. Derfor gjør vi små forberedelser, som ikke går ut over driften og tjenestetilbudet for folk i Troms og Finnmark. Nettopp for å sikre dette.

Når Fjellheim også beklager seg over vårt arbeid med samfunnsutviklingen i Troms og Finnmark, så må jeg spørre meg selv: Hvor har den politiske redaktøren vært det siste halvannet året? Har han glemt pandemien? I et nytt, tvangssammenslått fylke, med reisestopp, stopp på fysiske møter, tidvis stengte skoler, hjemmekontor osv: Hvor lett har det vært å sy sammen en tvangssamennslått organisasjon?

Jeg synes våre ansatte har gjort en formidabel innsats under pandemien. Etter en tvangssammenslåing tredd nedover ørene på dem av en sentraliseringskåt regjering, har tjenester for folk blitt levert og leveres. Jeg er imponert over dem hver dag.

En faktor Skjalg Fjellheim også bevisst unngår å nevne, er at regjeringen har kuttet nærmest alle frie virkemidler til å bidra til vekst og utvikling av regionen vår. Høyreregjeringa vil at vi skal mislykkes.

Oppdelingen av Troms og Finnmark er vårt løfte til velgerne. Det står vi selvsagt fast på. Det vet velgerne og de fortalte også hva de mente ved hjelp av stemmeseddelen, da vi vant fylkestingsvalget med stor margin for snart to år siden.

Vi tror ikke nord er best tjent med et gigantisk, tvangssammenslått fylke. Vi tror på to fylkesting i to selvstendige fylker som sammen kan representere nord og skape den dynamikken som skal til for at vi får til en god samfunnsutvikling. Man bygger verken samarbeid eller godt naboskap på tvang. Våre planer for Troms og Finnmark vil bygger på andre verdier enn det. For folk, ikke mot folk.

Vi har en annen kurs enn Erna Solbergs sentraliseringsregjering. Det er vi klare på. Det vet velgerne. Den 13. september skal de si sitt.