Elektrifiseringen som nå gjennomføres i Norge, skjer i et helt ukontrollert tempo og er direkte skremmende.

Årsaken til dette er at ca 90 % av politikerne har bundet seg selv til klimamasten og tør ikke si ett ord, i frykt for at de kan bli oppfattet som klimafornektere.

Jeg registrer for øvrig at Fremskrittspartiet sitter stille i båten, de venter vel på den store elektriske Nord-Norgebanen fra Fauske og nordover som de er ivrige tilhengere av.

For å illustrere hvor lett det egentlig er å forutse hvor dumt dette er i ferd med å bli, så vil jeg tillate meg å gjengi en artikkel jeg hadde i avisene i januar i 2021, altså for ca to år siden. Artikkelen var som følger:

Lille Venstres store miljøseier

Det var med forskrekkelse jeg leste utdrag av regjeringens nylig fremlagte klimaplan i avisen.

Et av tiltakene som skal gjennomføres er et pålegg til kommuner, fylker og staten og andre offentlige instanser om at alle biler, også varebiler og bybusser som kjøpes inn fra 2022 stal være utslippsfrie.

Fra før har vi fått vite at fergene skal elektrifiseres i løpet av de neste to årene, og da skal elektrifiseringen av hurtigbåtene starte opp.

Dette gjennomføres også som et diktat fra regjeringen, og vil ramme Nord-Norge særlig hardt med sine lange avstander og fergeforbindelser, dette i tillegg til utfordrende og lunefulle vær- og føreforhold.

Resultatet av denne voldsomme omleggingen blir behov for en mengde ladestasjoner samt et gigantisk strømbehov for og forsyne fergene og hurtigbåtene med strøm.

Når vi vet at det faktisk allerede nå er knapphet på overføringskapasitet i enkelte områder, så vil det ikke være utenkelig at følgende kan komme til å skje:

Knapphet på strøm blir garantert å resultere i kraftig økning i strømprisen, og det som verre er - at deler av samfunnet faktisk kan stoppe opp.

De nevnte gjennomgripende endringene blir kjempedyre, ikke minst for statskassen som mister store avgiftsinntekter når fossilbilene forsvinner. Men kjenner vi staten rett, skyves nok regningen over til brukerne, dette blir å svi ekstra hardt for Ola og Kari Nordlending.

Tenk at pådriveren i regjeringen, som får gjennomslag for denne galskapen, er lille Venstre som har ca 2 % oppslutning på meningsmålingene. Velgerne tror ikke på Venstre, men det gjør tydeligvis regjeringen ved statsminister Erna Solberg.

- - -

PS: Så får det bli opp til den den enkelte og finne ut hvordan det går med den to år gamle spådommen.