Tromsø kommune får, i en ny tilsynsrapport fra Arkivverket, krass kritikk for store avvik i sin innsynspraksis og for brudd på offentlighetsloven.

Dokumenter har blitt bevisst holdt tilbake av ledere og saksbehandlere i kommunen for å unngå at det blir bedt om innsyn i dem. Dette er et av de mest alvorlige avvikene som tilsynet oppdaget.

Du som innbygger skal være trygg på at dokumenter som sendes til kommunen, og som er relevante for behandlingen av en sak, faktisk blir lagt i arkivet.

Dokumentene skal være gjort tilgjengelig etter offentlighetsloven. Når det ikke skjer forhindrer det at både journalister og allmennheten får innsyn i saker som angår offentligheten.

Det er et brudd på tilliten mellom Tromsø kommune og innbyggerne, og må ryddes opp i.

Dessverre er det et gjentagende problem i Tromsø kommune, som de ikke virker å ha tatt på alvor. Også i 2016 fikk kommunen kritikk fra Arkivverket og pålegg om å følge opp ti avvik. Ingenting skjedde. Det er pinlig og uakseptabelt.

Fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket er skuffet over at kommunen ikke har klart å rette seg etter påleggene fra 2016.

- Dette kan undergrave troverdigheten til offentlige myndigheter og åpne for korrupsjon og irreversible tabber, sier Reithaug til Nordlys.

Hele poenget med offentlighetsloven er å legge til rette for at offentlige virksomheter er åpne og gjennomsiktige. Den skal styrke ytringsfriheten, informasjonsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten.

Det er ikke en uvesentlig lov i den røde boka. Den er faktisk avgjørende for et fungerende demokrati.

Får man ansvar som leder eller saksbehandler i en kommune, bør offentlighetsloven være langt fremme i pannebrasken. Det at ledere og saksbehandlere i Tromsø kommune bevisst lar være å journalføre dokumenter for å unngå innsynskrav tyder på et kulturproblem.

Det er maktpåliggende for Tromsø kommune å få bukt med denne ukulturen.