For å forebygge overgrep mot barn må vi bruke alle innfallsvinkler vi kan. “Det finnes hjelp” er et samtaletilbud for personer med seksuell interesse for barn som ikke ønsker å begå overgrep.

Siden tilbudet åpnet i fjor høst, har over 90 personer over hele Norge gått i behandling. Nå har vi endelig åpnet dørene i Tromsø! Men hvordan hjelper man egentlig en som har seksuelle følelser for barn?

Litt fakta først. Det kan være vanskelig å ta inn over seg, men seksuelle tanker om barn er vanligere enn man skulle tro. Anslagsvis 1 av 30 menn (3-5 %) opplever det. Det utgjør rundt ti tusen nordnorske menn. For de fleste er tankene forbigående. Andre har opplevd en stabil seksuell interesse for barn helt fra barndommen av. Dette kalles pedofili og er en psykisk lidelse. Det er ikke slik at alle med seksuell interesse for barn begår seksuelle overgrep. Mange er helt klar på at de aldri vil skade barn.

Tankene vil for de fleste likevel være en kilde til indre konflikter. Man kan oppleve seg selv som skadelig, uønsket, ødelagt eller ekkel. Dette kan være forvirrende og skamfullt. Uten noen å dele tanker og følelser med kan man etterhvert begynne å endre syn på hva som er innafor. Dette kan øke risikoen for overgrep.

Inntil for kort tid siden fantes det ingen plass å henvende seg for personer som var bekymret for at de skulle begå et overgrep. Flere har til og med opplevd å bli avvist av helsepersonell når de har prøvd å be om hjelp. Med etableringen av “Det finnes hjelp” har dette heldigvis endret seg.

Målet med behandlingen er bedre mestring av følelser, tanker og egen seksualitet. Dette gir både økt livskvalitet og minsker risiko for overgrep. Økt livskvalitet fordi man får det bedre med seg selv og i relasjoner til andre, og minsket risiko fordi man får jobbet med det som ellers i verste fall kunne ha ført til overgep.

Vi tilbyr en arena for å snakke om det vanskeligste uten frykt for å bli dømt og avvist. Det gir også rom for å revurdere oppfatninger som kan rettferdiggjøre overgrep. Vi ser ofte at selv om man aldri ville ha begått overgrep selv, er det for mange vanskelig å avstå fra å se på overgrepsmateriale på internett. Da tar vi tak i det også.

Noen ønsker å forstå hvorfor de har det slik. Det er ikke alltid vi finner et klart svar på det. Vi kan heller ikke alltid “fjerne” tiltrekningen til barn. Men vi kan hjelpe personen å leve med sin seksualitet på en trygg måte, og vi lager planer for fremtiden som ivaretar både livskvalitet og sikkerhet.

Vi vet at det sitter ofte langt inne å be om hjelp. På detfinneshjelp.no kan man derfor ta kontakt helt anonymt, før man bestemmer seg for om man skal gå i behandling. Vi håper at tilbudet vårt kan fylle et hull i tiltakskjeden for å forebygge overgrep. Pasientene våre har ikke valgt å ha seksuelle tanker om barn, men de har valgt å gjøre noe med det.