Høyres Anne Berit Figenschau og Frps Bengt Rune Strifeldt utfordrer Arbeiderpartiet til å engasjere seg i saken rundt situasjonen for nyfødt-intensiven ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det gjør de helt rett i.

Begge har også rett i sin kritikk av Helse Nord, forholdene ved UNN-avdelingen bryter med viktige prinsipper om likeverd og kvalitet.

Det er lett å forstå at noen spør hvorfor det ikke skjedde noe under åtte år med Høyre og Frp-regjering. Andre stiller spørsmål ved UNNs egne prioriteringer. Men fordeling av skyld endrer ikke sakens kjerne. Som er at for tidlig fødte barn i Nord-Norge har krav på det samme tilbud som i resten av landet.

Det får de ikke i dag. Fagfolkene i Tromsø er dyktige, men arbeidsforholdene er under press i utdaterte lokaler. Det er behov for et nytt og moderne medisinsk bygg. Men det vil ikke Helse Nord prioritere.

Strifeldt og Figenschau har bedt Aps stortingspolitikere i nord ta del i et tverrpolitisk engasjement for å endre situasjonen. Det har så langt blitt møtt med passivitet. Figenschau har utfordret Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen. Men han sier han ikke vil ta i saken.

- Nyfødt intensiv-saken ligger hos Helse Nord og UNN. Har ikke UNN økonomi til dette, må de gå til Helse Nord. Og hvis Helse Nord ikke har pengene, må de gå til regjeringa, sier Wilhelmsen til iTromsø.

Det er for svakt. Helse Nord trenger å få tydelige signaler. Er det ikke hos velgerne og pasientene lojaliteten ligger?

Wilhelmsen har som kjent en vennskapelig relasjon til styrelederen i Helse Nord, Renate Larsen. Mens sistnevnte er nær venn med Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Stortingets helsekomite, Cecilie Myrseth.

Vi tror ikke slike nettverk er til hinder for kraftfulle grep fra ordføreren i Tromsø og stortingsrepresentanten som er bosatt i Tromsø. Men da bør man heller ikke sitte stille og godta at Helse Nord setter til side alt av nasjonale helsefaglige råd.

Politikerne i nord må nå ta kampen for de minste og mest sårbare pasientene i Nord-Norge. Anne Berit Figenschau har rett i at det er en sak som burde forene på tvers av partiskillelinjer.

La oss minne om hva Cecilie Myrseth skrev i en kronikk i Nordlys for under ett år siden. Der varslet hun en ny kurs for universitetsklinikken dersom Arbeiderpartiet fikk regjeringsmakt. Og ikke bare det. Myrseth mente en ny politikk er helt nødvendig dersom UNN skal ligge i frontlinjen nasjonalt.

Da bør hun og Wilhelmsen gi helseminister Kjerkol en tydelig beskjed. Vi finner oss ikke i at nordlendingene får tildelt rollen som annenrangs pasienter. Det bør det være lett å stå sammen om.