Pasientfokus støttet regjeringens invitasjon til en felles avtale om støtte til Ukraina. Som alle andre parlametariske ledere fikk jeg mulighet til å si noen ord om hvorfor Paientfokus støtter bevilgningen til Ukraina.

Det er snart ett år siden Russland gikk inn i Ukraina. At det skulle bli krig i Europa var noe få av oss trudde var mulig. Et år med krig har vist at vi i Europa har evnet å samarbeide om hjelp til Ukraina. Jeg håper at samarbeidet også skal bringe håp om en snarlig fred.

Jeg representerer Pasientfokus fra Finnmark på Stortinget – og Finnmark og Ukraina grenser begge til Russland. Det gjør at mange av oss finnmarkinger er opptatt av konsekvensene av Putins krigføring. Så er det slik at i Finnmark bor det både Ukrainere og Russere. Vi finnmarkinger setter pris på våre naboer uansett hvilket land de kommer fra. Det er Putin og systemet rundt ham som er uforutsigbar og krigersk. Hvis Putin vinner krigen i Ukraina kan Putins aggressive krigføring utvide krigen til andre land. Det kan vi ikke akseptere.

Da jeg ble valgt inn på Stortinget var det noen som sa at «ho vil i alle fall ikke starte en verdenskrig.» Med dagens avtale håper jeg virkelig at jeg skal være med på en positiv løsning slik at krigen stopper og ikke utvider seg til andre land.

Så er det jo slik at Finnmark grenser til Russland - på samme måte som Ukraina grenser til Russland. På de ulike møtene vi har hatt i forkant med denne avtalen har jeg tatt opp at totalberedskapen i Finnmark må styrkes – nettopp fordi Finnmark ligger i Arktis og grenser til Russland – og fordi det må bo folk i Finnmark av sikkerhetspolitiske årsaker.

Det er noe jeg har formidlet til alle som i dag har signert avtalen med en utfordring om at vi kan samles om en god løsning for Finnmark straks Totalberedskapskommisjonen legger fram sin rapport i juni.

Av nevnte grunner støtter Pasientfokus regjeringens initiativ til avtalen som vi har undertegnet i dag – og jeg takker statsminister Støre for at han inviterte oss med.