Dagliglivet består av mange små og store valg. For mange av oss er dagens første valg om vi skal sprette ut av senga eller slumre 8 minutter til? Skal vi ha knekkebrød eller havregrøt til frokost? Dette er ikke de store valgene. Dette er de små valgene. Felles for de små valg er at vi har noe å velge mellom. Både havregrøt og knekkebrød vil gjøre oss mette og gi glede. Å stå opp eller slumre er ikke like greit, for å slumre er bare en utsettelse, før eller siden må vi stå opp, men det nå likevel et valg i handlingene.

I de store valg er det ikke så lett, for der må vi vurdere konsekvensene nøye før vi velger. Vi kan velge å ikke utdanne oss, men da vil arbeidsmarkedet være begrenset. Og velger vi å ta en utdanning må vi velge om vi skal være strategiske og velge en utdannelse som arbeidsmarkedet etterspør, eller om vi bare skal følge hjertet og risikere å ende opp arbeidsledig? Å velge noe medfører å velge bort noe annet, men det nå også et valg i de handlingene.

Når partiet Høyre lokalt gjennom Anne Berit Figenschau og nasjonalt gjennom Erna Solberg fremhever valg i helsetjenesten snakker de et språk vi forstår. Vi er vant med å velge og tar det å kunne velge som en selvfølge. Men der vi som privatpersoner er vant med å ha noe å velge mellom i de små ting og like vant med å vurdere konsekvensene når vi velger i de store ting er det ikke sikkert at partiet Høyre har informert oss om konsekvensene av våre valg.

Hva har vi å velge mellom når fagpersonene mangler? Av min egen faggruppe, spesialsykepleierne, mangler det ca. 1450, blant bachelorutdannete sykepleiere mangler det ca. 5350. Til sammen er det en mangel på nesten 7000 sykepleiere. Da er det ikke så mye valg selv om Høyre sier fritt behandlingsvalg. Har du åtte drosjebiler og fire sjåfører ruller det bare fire biler i personbefordringen. Uten et tilbud som dekker etterspørselen er Høyres frie behandlingsvalg en rett med «Bortfløyne duer» - et fancy navn på ingenting.

Høyres forsøk gjennom åtte på å dekke etterspørselen etter helsetjenester har til tross for fancye navn som «alle gode krefter» og «fritt behandlingsvalg», ikke gitt noe mer behandling eller behandlingsvalg for pasienter. For fagpersonene mangler. De kunne valgt å heve sykepleieres (og helsefagarbeideres) lønn og sikret stabile arbeidsforhold. Mye kunne vært gjort i de åtte årene som Høyre og høyrepartiene har styrt, få resultater kan ses, men det var nå Høyres valg. Hva blir vårt valg?